Deti so zdravotným postihnutím dostávajú v DFN komplexné zubné ošetrenie

DFN Košice poskytuje od tohto roku deťom so psychickým a motorickým postihnutím a závažnými chronickými ochoreniami špecializované zubno-lekárske chirurgické ošetrenia.

Zákroky u predškolákov a školákov v mladšom školskom veku v DFN vykonáva MUDr. Jana Kaiferová, PhD. z I. stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP v Košiciach, ktorá sa špecializuje na ošetrovanie malých pacientov so zdravotným postihnutím.

Tieto deti môžu byť podľa nej vzhľadom na svoju základnú diagnózu pri ošetrovaní ambulantnou cestou nespolupracujúce alebo rizikové.

„Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne. Pred rozhodnutím o ošetrení v sedácii alebo celkovej anestézii aplikujeme najprv nefarmakologické postupy, behaviorálne techniky, ktoré sú často úspešné a dieťa najmä ľahšie výkony dokáže zvládnuť ambulantne. Niekedy je však ošetrenie v celkovej anestézii jediným riešením,“ vysvetľuje MUDr. Kaiferová, PhD.

Dopyt po týchto špecializovaných výkonoch je veľký. Týka sa najmä mladších detí, ktoré potrebujú rozsiahlejší výkon, napr. viacpočetné extracie mliečnych či trvalých zubov.

DFN víta odbornú pomoc MUDr. Jany Kaiferovej, PhD. „Vážime si, že sme na tieto výkony dentoalveolárnej chirurgie získali špecialistku. DFN ich realizuje v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR s cieľom zlepšenia prístupu zdravotne postihnutých osôb,“ komentoval riaditeľ DFN Košice MUDr. Andrej Koman.

Ministerstvo zdravotníctva uvoľnilo v tejto súvislosti finančné prostriedky na nákup potrebnej prístrojovej techniky. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská privítala, že DFN vyšla v ústrety deťom s pridruženými ochoreniami, ktoré potrebujú špecifický prístup v zubnej chirurgii.

„Veľmi sa teším, že deti so zdravotným postihnutím už majú tú možnosť aj v DFN Košice, ktorá pristupuje k vykonávaniu zubno-lekárskeho ošetrenia v celkovej anestézii v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR aj v súlade s našimi odporúčaniami,“ uviedla komisárka Zuzana Stavrovská.

31. augusta 2022