Detská fakultná nemocnica revitalizuje svoje priestory

ORL modernizovalo vďaka neziskovej organizácii Ronald McDonald House Charities na Slovensku čakárne aj izby, ktoré poslúžia detským pacientom. Pribudol i diskrétny kútik pre dojčiace mamičky.

DFN pokračuje v postupnej modernizácii. Ide o dlhodobý proces, ktorý spolu s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou detských pacientov patrí medzi priority vedenia nemocnice.

Vďaka neziskovej organizácii Ronald McDonald House Charities na Slovensku má Oddelenie ORL zrekonštruovanú halu aj čakáreň pred svojimi ORL ambulanciami a audiocentrom. Dovedna šesť zmodernizovaných izieb na lôžkovom oddelení ORL má poslúžiť a uľahčiť pobyt detskému pacientovi.

Riaditeľ DFN Košice MUDr. Andrej Koman ocenil snahu všetkých, ktorí sa na obnove podieľali.  „Vážime si dar neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, s ktorou sme spolupracovali už aj v minulosti. Veríme, že zrekonštruované a vynovené priestory čakárne aj izieb v priestoroch ORL spríjemnia pobyt detí v našej nemocnici,“ povedal riaditeľ.

Pripomenul, že frekvencia ošetrení detí je na Oddelení ORL aj ambulanciách nadštandardná. Ročne poskytne DFN Košice zdravotnú starostlivosť až 1100 hospitalizovaným pacientom na Oddelení ORL a ambulanciami ORL prejde ročne 12-tisíc detských pacientov.

Modernizácia bola zaplatená vďaka finančnej pomoci n. o. Ronald McDonald House Charities na Slovensku. Symbolický šek vo výške 28.368 eur odovzdala 17. októbra 2022 nemocnici Hana Erat, výkonná riaditeľka n. o.

Pri slávnostnom odovzdaní zrekonštruovaných priestorov boli prítomní riaditeľ MUDr. Andrej Koman, medicínsky námestník MUDr. Martin Mráz, PhD., primárka ORL MUDr. Lucia Boldižárová, riaditeľka RMHC Hana Erat a licenčný partner s manželkou Tamáš Major a Anna Majorová.

„Po rokoch 2020 a 2021, ktoré boli poznačené pandémiou ochorenia COVID-19, sme sa v tomto roku mohli naplno venovať plánovaným rekonštrukciám, a preto sa nám podarilo zmodernizovať už tri detské oddelenia v slovenských nemocniciach a renovácie ďalších sú momentálne v procese. Celkové investície v súčasnosti činia sumu 119.888 eur, avšak po ukončení rekonštrukcií v Banskej Bystrici presiahne táto čiastka hranicu 175.000 eur,“ uviedla Hana Erat.

Riaditeľ DFN vyzdvihol, že priestor zrekonštruovanej haly budú už čoskoro využívať aj študenti košického Konzervatória na Timonovej ulici, ktorí svojimi pravidelnými koncertmi oživia nemocničný priestor a sprostredkujú pacientom a ich rodičom kultúrny zážitok. Dvaja z nich spolu so svojím pedagógom spríjemnili aj slávnostné odovzdávanie a vyskúšali si nové priestory pre ďalšie koncerty.

18. októbra 2022