DFN Košice podpísala novú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.

Detská fakultná nemocnica Košice dnes podpísala novú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.

Od polnoci 5. júla 2023 tak bude DFN Košice poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom – poistencom VšZP, a. s. bez akýchkoľvek obmedzení v celom rozsahu.

Pacienti, ktorí už majú naplánované výkony a vyšetrenia, ich budú môcť absolvovať v dohodnutých termínoch.

Pacientom, ktorým bol zrušený termín na ambulantné vyšetrenie, odporúčame požiadať o pridelenie nových termínov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, pričom sa im budeme snažiť nájsť čo najskorší možný termín. 

„Sme veľmi radi, že sme uzavreli rokovania a bola podpísaná zmluva v prospech našich detských pacientov,“ uviedol Andrej Koman, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

Zároveň ďakujeme pacientom za trpezlivosť a pochopenie a zdravotníkom našej nemocnice za profesionálne zvládnutie zdravotnej starostlivosti v obmedzených podmienkach.