DFN má záujem vytvoriť paliatívne detské lôžka

DFN Košice má veľký záujem riešiť aj paliatívnu starostlivosť o ťažko choré deti, no nevyhnutnou podmienkou je jej priestorové rozšírenie.

Zaregistrovali sme aktivitu neziskovej organizácie Plamienok, ktorá upozornila na to, že si detská paliatívna starostlivosť na Slovensku vyžaduje systémovú zmenu a situáciu by mohla zlepšiť aktuálna výzva z plánu obnovy. S názorom neziskovej organizácie Plamienok sa plne stotožňujeme – deti v terminálnych štádiách ochorenia, ktoré vyžadujú liečbu na zmiernenie utrpenia, by určite mali mať vhodné podmienky na pobyt v zdravotníckom zariadení, zohľadňujúce ich ťažký zdravotný stav, psychické rozpoloženie a individuálne potreby.

Žiaľ, táto výzva je zameraná iba na rekonštrukciu existujúcich lôžkových fondov, nie na budovanie nových palitatívnych lôžok, preto ju Detská fakultná nemocnica Košice nemôže využiť. Chceme ale zdôrazniť, že DFN Košice má veľký záujem riešiť aj paliatívnu starostlivosť o ťažko choré deti, no nevyhnutnou podmienkou je jej priestorové rozšírenie.

Lôžková kapacita našej detskej nemocnice už dlhšie nepostačuje potrebám a nárokom, ktoré sú na nás kladené ako na špecializované zariadenie pre deti z celého východoslovenského regiónu. Bezpodmienečne potrebujeme podstatne viac miesta pre detských pacientov a ich rodičov, čo však nedokážme zabezpečiť bez podpory štátu. Preto dlhodobo bojujeme o realizáciu projektu nadstavby Detskej fakultnej nemocnice, ktorý je už pripravený a oponovaný – jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze.

Strategická investícia v hodnote 35-miliónov eur by zabezpečila špecializovanú zdravotnú starostlivosť o detských pacientov z východoslovenského regiónu, súčasťou ktorej by bolo vytvorenie lepších podmienok pre oddelenie detskej onkológie a oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny ako našich dvoch vysoko špecializovaných a súčasne aj najviac poddimenzovaných pracovísk. Investícia by súčasne umožnila rozvoj ďalších pracovísk DFN, vrátane vytvorenia paliatívnych lôžok pre starostlivosť o ťažko choré deti, u ktorých už nie je nádej na vyliečenie, ale potrebujú dôstojnú opateru a zmierňovanie ich bolesti.

V prípade, že nedôjde k rozhodnutiu vedúcemu k realizácii projektu nadstavby DFN Košice v dohľadnej dobe,  vzniká okrem iného aj riziko, že celý región východného Slovenska nebude mať paliatívne lôžka pre deti a Slovenská republika premárni ďalšiu možnosť efektívneho čerpania prostriedkov z Plánu obnovy.

Zdôrazňujeme, že Detská fakultná nemocnica Košice má pripravené kompletné podklady pre realizáciu projektu na vytvorenie paliatívnych lôžok tak, aby mohla podať kompletný projekt vyzývateľovi. Jedinou prekážkou realizácie projektu je to, že DFN Košice chýbajú zdroje na krytie projektu nadstavby.