Lekáreň Včielka

Lekáreň VČIELKA vznikla dňa 20.02.2017 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slo­ven­skej republiky ako organizačná súčasť Nemocničnej lekárne Detskej fakultnej nemocnice.

Poskytuje lekárenskú starostlivosť pre ve­rej­nosť, ktorá za­hŕ­ňa:

  • zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov, liečiv, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok
  • prípravu, kontrolu a výdaj individuálne pripravovaných liekov: roztoky a suspenzie na vnútorné a vonkajšie použitie, sirupy, delené prášky, kapsuly, emulzie, krémy a masti, mixtúry pre kompletnú parenterálnu výživu
  • zabezpečovanie, uchovávanie, kontrolu a výdaj liekov s obsahom omamných a psychotropných látok
  • zabezpečovanie, uchovávanie, kontrolu a výdaj vakcín na povinné očkovanie detí, doporučené očkovanie, očkovanie do cudziny
  • zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu
  • zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu
  • poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej farmakoterapie
  • dohľad nad liekmi a zdravotníckymi pomôckami

Hoci lekáreň poskytuje svoje služ­by širokej verejnosti, predsa len ju jej poloha predurčuje na špecializáciu na detského pacienta. V lekárni je bohatý sortiment mliečnej výživy pre dojčatá, dojčenských fliaš a cumľov, detskej kozmetiky a doplnkov výživy.

Doplnkový sortiment a zdravotnícke pomôcky je možné po dohode s personálom lekárne zaslať poštou na domácu adresu.

Vedúci farmaceut oddelenia
Farmaceut
Farmaceutický laborant
Sídlo
Otváracie hodiny
Kontakty
Ďaľšie infomácie
Pohotovostnú službu poskytuje Lekáreň Toryská, Toryská 275/1, Košice, denne 7:30 – 22:30 hod.

Prístup pre dodávateľov: Priamo z parkoviska Detskej fakultnej nemocnice