Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam, ambulanciám a špecializovaným pracoviskám Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

Zabezpečuje pre ne:

 • lieky, liečivá, dietetické potraviny, diagnostiká in vitro, zdravotnícke pomôcky a špeciálne zdravotnícke materiály
 • prípravu individuálne pripravovaných liekov
 • prípravu infúznych zmesí na totálnu parenterálnu výživu za aseptických podmienok
 • prípravu parenterálnych liekov s obsahom cytostatika za aseptických podmienok
 • lieky centrálne nakupované zdravotnými poisťovňami
 • informačnú a konzultačnú činnosť o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Nemocničná lekáreň má päť oddelení:

 • Oddelenie klinickej farmácie
 • Oddelenie prípravy humánnych liekov
 • Oddelenie zdravotníckych pomôcok
 • Oddelenie prípravy cytostatík
 • Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti – lekáreň Včielka

Lekárenskú starostlivosť pre verejnosť poskytuje Lekáreň Včielka.

Poverený vedúci farmaceut
Farmaceut
Farmaceutický laborant
Sídlo
Prevádzkový čas