Vedenie nemocnice

MUDr. Andrej KOMAN

riaditeľ

Profesionálne skúsenosti získaval od roku 1994 na Dojčenskom, Pneumologickom a neskôr ORL oddelení Detskej nemocnice Košice.  V rokoch 2000 – 2004 pokračoval  na pracovisku ORL oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura zameranom na ORL onkochirurgiu a neskôr priamo na ORL oddelení Východoslovenského onkologického ústavu. Krátko pôsobil na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP. Od roku 2005 doteraz pracuje na ORL oddelení DFN Košice. V DFN sa mu s významnou podporou tímu kolegov, vedenia nemocnice a súkromných nadácií podarilo zrealizovať niekoľko projektov. V období rokov 2005 – 2011 vybudoval moderné Oddelenie detskej otorinolaryngológie  zamerané na liečbu ochorení hlavy a krku detského veku, samostatné pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (2006 – 2018)  a na novú úroveň sa v roku 2019 dostalo pod jeho vedením aj špecializované pracovisko detskej audiológie a foniatrie DFN Košice (2019).

V odbornej oblasti získaval skúsenosti v školiacich centrách rekonštrukčnej chirurgie hrtana a priedušnice detí v Olgahospital  Stuttgart (prof. Sittel, prof. Koitschev), v kochleárnej implantácii vo World Hearing Center (prof. Skarzynski), v LMU Mníchov (prof. Müller) a v laserovej chirurgii na pracovisku v Berlíne (Dr. August). Hlavným motívom jeho celoživotného úsilia je práca v prospech detí a ľudí, ktorí deťom obetovali svoj osobný aj pracovný život. Riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice Košice je od 1. júna 2022.     

MUDr. Tomáš Andráš, MBA

medicínsky námestník pre chirurgické odbory

Tel.: 055 235 2698
e-mail: tomas.andraszavináčdfnkosice.sk

MUDr. Eva Sádová

medicínsky námestník pre nechirurgické odbory

Tel.: 055 235 2698
e-mail: eva.sadovazavináčdfnkosice.sk

PhDr. Emília Jančošeková

poverená námestníčka pre ošetrovateľstvo

Tel.: 055 235 4539
e-mail: emilia.jancosekovazavináčdfnkosice.sk

Ing. Ján CSALA

námestník pre Ekonomicko-prevádzkový úsek

Tel.: 055 235 2862
e-mail: jan.csalazavináčdfnkosice.sk