DVE BIELE SRDCIA na Košickom dni sestier putovali do DFN Košice

V kategórii sestra získali Biele srdce  Helena Bednárová dipl. sestra a PhDr. Viera Molčáková.

Už druhé desaťročie píše svoju históriu pravidelné podujatie pre sestry Košický deň sestier. Každý rok ho organizujú Regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach ( I. a II. ) pre všetky sestry, ktoré pracujú vo všetkých zdravotníckych zariadeniach v Košiciach. Vzdelávaním a spoločenským galavečerom takto oslavujú svoj sviatok – Medzinárodný deň sestier -12. máj.

V piatok 17. mája 2024 sa v Dome umenia v Košiciach dopoludnia vzdelávalo skoro 500 sestier na odbornom seminári Košického dňa sestier, ktorého hlavnou témou tohto roku bola „ Ekonomická sila starostlivosti. Investície do ošetrovateľstva prinášajú ekonomické a spoločenské výhody.“ 

 V odbornom programe našu nemocnicu reprezentovala  PhDr. Silvia Velková, PhD. z Oddelenia detskej neurológie s príspevkom: „ Poradenstvo a edukácia pacienta s epilepsiou.“

Celodenný sesterský program popoludní pokračoval spoločenským galavečerom, ktorý svojím vystúpením prišla podporiť aj  speváčka a mama Veronika Rabada.  Prestížne ocenenia Biele Srdce bolo tohto roku udelené viac ako 20 sestrám v 2 kategóriach.

2 BIELE SRDCIA putovali aj do našej nemocnice. V kategórii sestra získala Biele srdce  Helena Bednárová dipl. sestra, manažérka dennej zmeny na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny, kde má na starosti novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Sestra Helena  pracuje v Detskej fakultnej nemocnici od roku 1986. Počas svojej dlhoročnej praxe  pracovala na novorodenenckom  oddelení, neskôr na novorodeneckej JISK-e a od roku 2014 ako manažérka dennej  zmeny na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny. Prácu s rizikovými novorodencami by nevymenila za žiadnu inú. Stále sa poteší, keď na kontrolných návštevách v ambulancii vidí pokroky a úspechy malých pacientov, ktorí boli aj v jej novorodeneckej starostlivosti, keď statočne bojovali o život.

Aktívne sa však venuje aj mamičkám v oblasti dojčenia predčasne narodených detí. Pôsobí ako laktačná poradkyňa a  pravidelne mesačne realizuje edukáciu mamičiek v oblasti výživy a dojčenia priamo na oddelení.

Druhou ocenenou v kategórií sestra tohto roku je PhDr. Viera Molčáková, v súčasnosti vedúca sestra na Urgentnom príjme v našej nemocnici.

Svoju profesijnú cestu v DFN začala pred viac ako 20 rokmi na  Oddelení detskej chirurgie, kde pracovala ako sestra pri lôžku . V nasledujúcich rokoch striedavo pôsobila na Oddelení detskej chirurgie a Oddelení detskej onkológie a hematológie ako sestra pri lôžku. Od roku 2017 pôsobila  na Oddelení detskej onkológie a hematológie ako vedúca sestra a v tomto roku prijala výzvu  riadiť tím sestier na Urgentnom príjme. Aktívne sa venuje u detských pacientom hojeniu rán a rodičom detí so stómiami, pravidelne realizuje edukáciu sprievodcov a detských pacientov na ambulancii.

Poďakovať sa za dlhoročnú odvedenú prácu, profesionalitu, angažovanosť v edukácii v prospech detských pacientov prišlo aj vedenie nemocnice. Srdečne gratulujeme oceneným kolegyniam.