Lekári

Ďakujeme, že sa zaujímate o prácu v našej nemocnici. Ako vysokošpecializovaná inštitúcia so zameraním na liečbu ochorení detského veku zamestnávame viac ako 100 lekárov. Našou víziou je vysokokvalitná pediatrická zdravotná starostlivosť s dôrazom na klinický efektivitu, bezpečnosť a spokojnosť pacienta.    

Ponúkame vám možnosť:     

  • uplatnenia a profesionálneho rastu na našich oddeleniach, klinikách, v ambulanciách a v centrách
  • špecializačného štúdia  v pediatrických špecializačných odboroch
  • certifikačnej prípravy
  • sústavného vzdelávania, vrátane realizácie rezidentského štúdia v špecializačnom odbore Pediatria na UPJŠ LF Košice
Kontakt
MUDr. Tomáš Andráš, MBA
medicínsky námestník pre chirurgické odbory
e-mail: 

MUDr. Eva Sádová
medicínsky námestník pre nechirurgické odbory
e-mail: 

Spoločne so žiadosťou o prijatie do zamestnania nám prosím zašlite Váš životopis, motivačný list a Súhlas so spracúvaním osobných údajov.