Sestry

Ďakujeme, že sa zaujímate o prácu v našej nemocnici. Ako vysokošpecializovaná inštitúcia so zameraním na liečbu ochorení detského veku zamestnávame takmer 300 sestier.

POSILNITE NÁŠ TÍM !

➡Rada pracujete s deťmi?

➡Hľadáte prácu ako zdravotná sestra?

➡Ste starostlivá, zodpovedná, rozhodná,

empatická, trpezlivá?

Ponúkame Vám prácu SESTRY v nepretržitej zmenovej prevádzke.

Hľadáme kolegyne na Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, Oddelenie detskej onkológie a hematológie a na Centrálny operačný trakt.

V prípade záujmu kontaktujte námestníčku pre ošetrovateľstvo, PhDr. Emíliu Jančošekovú, tel. čísle: 055/235 4539, alebo posielajte Vašu žiadosť o zamestnanie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu:

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkanej práce nájdete na: https://lnk.sk/jzk6

Ponúkame vám:     

 • bohaté možnosti profesionálneho uplatnenia a rastu na našich oddeleniach, klinikách, v ambulanciách a v centrách, s možnosťou rotácií medzi pracoviskami
 • nižší počet hospitalizovaných pacientov v prepočte na sestru (normatív) v porovnaní s oddeleniami pre dospelých     
 • možnosť magisterského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo pre držiteľov titulu bakalár s poskytnutím náhradného voľna v čase prednášok
 • pravidelne čerpanie dovolenky raz štvrťročne, v letnom období od júna do septembra až do doby troch týždňov nepretržite
 • možnosť zamestnania na čiastočný pracovný úväzok
 • príjemné pracovné prostredie a možnosť osobného rastu
 • kratší týždenný pracovný čas oproti zákonníku práce (35 hodín)
 • o jeden týždeň viac dovolenky ako stanovuje Zákonník práce
 • príjemné pracovné prostredie a možnosť osobného rastu         
 • team-buildingové akcie
 • mimopracovné podujatia organizované pre zamestnancov
Kontakt
PhDr. Emília Jančošeková
poverená námestníčka pre ošetrovateľstvo
Tel.: 055 235 4539
e-mail: 

Spoločne so žiadosťou o prijatie do zamestnania nám prosím zašlite Váš životopis, motivačný list a Súhlas so spracúvaním osobných údajov.