Sestry

Ďakujeme, že sa zaujímate o prácu v našej nemocnici. Ako vysokošpecializovaná inštitúcia so zameraním na liečbu ochorení detského veku zamestnávame takmer 300 sestier.

Ponúkame vám:     

  • bohaté možnosti profesionálneho uplatnenia a rastu na našich oddeleniach, klinikách, v ambulanciách a v centrách, s možnosťou rotácií medzi pracoviskami
  • nižší počet hospitalizovaných pacientov v prepočte na sestru (normatív) v porovnaní s oddeleniami pre dospelých     
  • možnosť magisterského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo pre držiteľov titulu bakalár s poskytnutím náhradného voľna v čase prednášok
  • pravidelne čerpanie dovolenky raz štvrťročne, v letnom období od júna do septembra až do doby troch týždňov nepretržite
  • prácu v trojzmennej prevádzke s minimálnymi nadčasmi a asistenciou pomocného zdravotného personálu
  • možnosť zamestnania na čiastočný pracovný úväzok
Kontakt
PhDr. Miriam MATI
námestníčka pre ošetrovateľstvo 
e-mail: miriam.mati@dfnkosice.sk 

Spoločne so žiadosťou o prijatie do zamestnania nám prosím zašlite Váš životopis, motivačný list a Súhlas so spracúvaním osobných údajov.