COVID-19 a očkovanie tu

Detské infekčné oddelenie

Tím špecialistov Detského infekčného oddelenia sa zaoberá diagnostikou a liečbou  infekčných ochorení, teplotných stavov nejasnej etiológie a infekčných komplikácií ochorení v detskom veku.  

Infekčné ochorenia, ktoré diagnostikujeme a liečime:

  • akútne respiračné vírusové a bakteriálne infekcie
  • infekčné črevné ochorenia
  • zápaly nervového systému
  • kožné infekcie
  • zápaly pečene infekčného pôvodu
  • parazitárne nákazy
  • herpetické infekcie
  • rôzne formy lymskej boreliózy
  • zoonózy

Klinický výskum:

  • očkovanie rizikových detí
KDE NÁS NÁJDETE:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. hrebeňová budova, 3. poschodie
Tel.: 055 235 2696
Primár
Vedúca sestra
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu oddelenia:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 620
DIEŤA V NEMOCNICI, n.o.
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Ko­ši­ce
Číslo sponzorského účtu:
SK33 7500 0000 0040 1767 8051
IČO: 45739846
e-mail: dietavnemocnici@gmail.com