Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) sa zameriava na diagnostiku a liečbu funkčných a štrukturálnych porúch pri rôznych ochoreniach prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Hlavnou náplňou práce je liečba a prevencia ochorení pohybového systému, neurologických, poúrazových, ortopedických, interných ochorení, ale aj rehabilitácia po chirurgických výkonoch.

 • Oddelenie FRO zabezpečuje rehabilitačnú terapiu pacientov na lôžkových oddeleniach všetkých pracovísk DFN.
 • Ambulantnú terapiu pre pacientov prepustených z oddelení, alebo doporučených z odborných poradní z celého regiónu východného Slovenska, ale aj z ambulancií pr­vé­ho kontaktu.
 • Pracovisko FRO spolupracuje s Centrom Cystickej fibrózy a Centrom pre liečbu reumatologických ochorení, Centrum Ortopedickej Protetiky, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, LF UPJŠ (pred-atestačná príprava lekárov zaradených do odboru FBLR)

Čo poskytujeme našim pacientom:

 • Reflexná lokomócia podľa Vojtu – využíva vrodené automatické vzory. Prostredníctvom zón provokuje tieto vrodené vzory a dáva tak možnosť vycvičiť tieto svalové súhry nezávisle na našom vedomí – reflexne.
 • Bobath koncept – je terapia, pri ktorej  podporujeme motorický vývin, správne napätie svalstva, čo vedie k fyziologickému a funkčnému pohybu.
 • Mobilizačné techniky
 • Respiračná fyzioterapia
 • Orofaciálna stimulácia
 • Fyzikálna terapia
 • Škola chrbta
 • Edukácia rodiča
 • Doplnkové terapie:
  • Kineziotaping
  • SM systém

Starostlivosť o hospitalizovaného pacienta

Oddelenie FRO zabezpečuje rehabilitačnú terapiu pacientov na lôžkových oddeleniach všetkých pracovísk DFN. U predčasne narodených detí poskytujeme včasnú fyzioterapiu na oddelení Neonatologickej intenzívnej medicíny DFN. Na klinike Pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny rehabilitujeme pacientov v akútnych štádiách, pri poúrazových stavoch, po náhle vzniknutých respiračných zlyhaniach, s cieľom predchádzať rôznym komplikáciám. Naša práca zahŕňa aj rehabilitačnú starostlivosť o onkologických pacientov v rôznych štádiách ochorenia na Oddelení detskej onkológie a hematológie.

Prístrojové vybavenie oddelenia

 • V rámci fyzikálnej terapie využívame elektroterapiu, bioptron.
 • Disponujeme chodiacim pásom a motomedom, ktoré pomáhajú zlepšovať kondíciu pacienta a upravujú pohybové stereotypy.
 • Pre pacientov s respiračnými ťažkosťami po indikácii lekárom využívame aj vibračnú vestu na podporu odhlieňovania.
 • Laser – má protibolestivé, protizápalové, stimulačné účinky a uvoľňuje svalové spazmy.
 • Simeox – na efektívne odhlieňovanie.
KDE NÁS NÁJDETE:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. Hrebeňová budova, 1. poschodie
Tel.: 055 235 2479
Ako sa k nám môžete objednať?
Denne v čase od 14:30-15:00 h.
Telefonicky na čísle 055 235 2479
Poverený primár
Manažérka dennej zmeny
Lekár – fyziater
Fyzioterapeuti
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 700