Oddelenie detskej chirurgie

Tím špecialistov Oddelenia detskej chirurgie sa zaoberá diagnostikou a liečbou širokého spektra chirurgických ochorení detského veku okrem odboru úrazová chirurgia. 

Chirurgické stavy, ktoré diagnostikujeme a liečime:

  • Novorodenecká chirurgia: komplexné riešenie vrodených vývojových chýb všetkých orgánových systémov a operácie získaných chirurgických ochorení v novorodeneckom období
  • Brušná chirurgia: celé spektrum vrodených a získaných ochorení orgánov brušnej dutiny a brušnej steny, oblasť slabín a genitálu. Operujeme hernie (prietrž/pruh) – klasicky alebo laparoskopicky (TAPP) v závislosti  od veku pacienta s použitím alebo bez použitia cudzorodého materiálu (sieťka); hydrokély; nezostúpený semenník; fimóza.
  • Hrudná chirurgia: spektrum vrodených a získaných ochorení pažeráka, pľúc, priedušnice a priedušiek, mediastina, hrudná onkochirurgia. Operácie vykonávame thorakotomickou (klasicky) alebo thorakoskopickou (VATS, VTS) miniinvazívnou cestou (operácie pre pneumothorax, pľúcne lobektómie, odstránenie pľúcnych metastáz, biopsie z hrudnej dutiny.
  • Jednodňová chirurgia: indikované prípady operácie hernií (prietrží/pruhu), chirurgické odstránenie menších benígnych nádorov, pigmentových névov a iných chorobných ložísk na koži a v podkoží, chirurgické riešenie pre vrastajúci necht.  
  • Onkologická chirurgia: vo všetkých lokalitách.  
  • Miniinvazívna chirurgia: dôraz kladieme na miniinvazívnu, laparoskopickú a torakoskopickú chirurgiu podľa súčasných moderných poznatkov – laparoskopické operácie appendixu, žlčníka, hernií, tenkého a hrubého čreva, sleziny, torakoskopické výkony na pľúcach, mediastine a pohrudnici.
  • Multidisciplinárne operačné výkony: v spolupráci s inými chirurgickými odbormi.  
KDE NÁS NÁJDETE:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. hrebeňová budova, 3. poschodie
Tel.: 055 235 3871
Primár
Vedúca sestra
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu oddelenia:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 810