Oddelenie detskej neurológie

Tím špecialistov Oddelenia detskej neurológie sa zaoberá diagnostikou a liečbou širokého spektra neurologických ochorení detského veku.

Neurologické stavy, ktoré diagnostikujeme a liečime:

 • kŕče a epilepsia
 • bolesti hlavy a migrény
 • poruchy neurologického vývoja
 • neurometabolické poruchy
 • neurogenetické poruchy
 • neuromuskulárne choroby
 • náhle cievne mozgové príhody
 • poruchy pohybu (ataxia, tremor, tiky)
 • poruchy svalového tonusu (spasticita, hypotónia)

Neurologické vyšetrenia, ktoré ponúkame:

 • ultrasonografia (USG) mozgu u novorodencov a dojčiat
 • elektroencefalografia (EEG) a video-EEG monitorovanie
 • vyšetrovanie evokovaných potenciálov (VEP, BAEP)
 • elekromyografia (EMG)
 • zobrazovacie vyšetrenia (CT, MRI, angiografia)

Klinický výskum:

 • aplikácia botulotoxínu u detí
Objednávanie detí
Telefonické kontakty na objednávanie detí do Neurologickej ambulancie nájdete tu
Kde nás nájdete:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. hrebeňová budova, 2. poschodie
Tel.: 055 235 3743
Primár
Vedúca sestra
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu oddelenia:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 640