Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny

Tím Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny diagnostikuje a lieči najzávažnejšie stavy a ochorenia novorodeneckého veku s pôsobnosťou v Košickom kraji a chirurgické ochorenia novorodencov s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji.

Zabezpečujeme:

 • komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť o predčasne narodené deti, narodené v 24. – 34. týždni tehotenstva
 • intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o novorodencov s poruchou životných funkcií akejkoľvek príčiny
 • liečbu a starostlivosť o novorodencov po pôrodnej asfyxii, vrátane zabezpečenia riadenej celotelovej hypotermie
 • v spolupráci s Oddelením detskej chirurgie DFN Košice diagnostiku a liečbu novorodencov, ktorí vyžadujú chirurgickú liečbu, vrátane predoperačnej a následnej pooperačnej starostlivosti
 • poskytovanie všetkých typov neinvazívnej a invazívnej podpory dýchania vrátane vysokofrekvenčnej ventilácie
 • liečbu pľúcnej hypertenzie novorodencov oxidom dusnatým

 Realizujeme:

 • ultrazvukovú diagnostiku vrátane vrodených vývojových chýb srdca priamo pri lôžku pacienta
 • bed-side rentgenové vyšetrenia
 • CT a MRI vyšetrenia novorodencov v spolupráci s UN L. Pasteura
 • amplitúdové EEG pri poruchách vedomia a riadenej hypotermii
 • transport kriticky chorého novorodenca z miesta narodenia na naše špecializované pracovisko

Podporujeme:

 • odstriekavanie materského mlieka za použitia 2-fázových nemocničných odsávačiek priamo na oddelení
 • kontakt matky a otca s dieťaťom vrátane klokankovania, dojčenie  a zaškolenie matiek v starostlivosti o dieťa a v rehabilitačných postupoch pod dohľadom špecializovaného personálu

Poskytujeme:

 • erudovaný a skúsený kolektív lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov
 • starostlivosť za použitia prvkov bazálnej stimulácie
 • priateľské a podporujúce prostredie
 • následnú koordináciu komplexnej starostlivosti o rizikových novorodencov cestou pediatrickej neonatologickej ambulancie
Kde nás nájdete:
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
16. poschodie Monobloku
Tel.: 055 235 4222
Primár
Vedúca sestra
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu oddelenia:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 46
Nezisková organizácia MALENKA
Trieda SNP 1, 04011 Košice
Číslo sponzorského účtu:
SK2883300000002501586424
BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX
IČO 52123367
DIČ 2121091907