ORL oddelenie

Oddelenie detskej otorinolaryngológie je súčasťou DFN Ko­ši­ce od roku 1989. Špecializujeme sa na liečbu novorodencov, dojčiat, detí a adolescentov s ochoreniami ucha, nosa, prínosových dutín, dýchacích, hĺtacích orgánov a krku.

Pacienti, ktorí vyžadujú prijatie do nemocnice z dôvodu ochorení hlavy a krku môžu využívať nové moderné priestory.  Oddelenie disponuje siedmymi izbami s kapacitou desať lôžok. Tieto izby boli vybudované vďaka významnej sponzorskej aktivite McDonalds Charities v roku 2010.  Dieťa do šesť rokov môže byť doprevádzané zákonným zástupcom.  V prípade starších pacientov je možnosť hospitalizácie s doprovodom na nadštandardnej izbe.  Ceny izieb sú uvedené v aktuálnom cenníku DFN Ko­ši­ce.

Z odborného hľadiska sa tím na­šich lekárov venuje širokej škále ochorení orgánov hlavy a krku.

Konzervatívna liečba na lôžku zahŕňa terapiu zápalov vonkajšieho ucha, stredného ucha, prínosových dutín, hltana a krku, ktoré nereagujú na ambulantnú liečbu. Taktiež poskytujeme komplexnú liečbu a diagnostiku v prípade náhlych porúch sluchu rôznej etiológie.

Škálu poskytovaných chirurgických výkonov možno rozdeliť na akútne a plánované výkony.

Medzi akútne výkony v oblasti ucha možno za­ra­diť mastoidektómiu pri komplikáciách zápalu stredného ucha.  V oblasti nosa a prínosových dutín poskytujeme chirurgickú liečbu (FESS) komplikovaných zápalov prínosových dutín, ktoré majú za následok šírenie zápalu do priľahlých oblastí (očnica, intrakraniálny priestor.).  V prípade zlomenín nosového skeletu vykonávame tzv. repozíciu nosových kostí.  V hltacích a dýchacích cestách vykonávame chirurgickú liečbu abscesov s definitívnou sanáciou.

Častým neodkladným výkonom je extrakcia (odstránenie) cudzích telies z dýchacích a hltacích orgánov.  Naše pracovisko je špecifické vybavením, vďaka ktorému vieme intervenovať rovnako u najmenších detí ako aj u starších pacientov. Dlhoročné chirurgické skúsenosti otorinolaryngológov a prepracované postupy v  neodkladnej starostlivosti o dýchacie cesty v spolupráci s anestéziológmi zachraňujú život detí od najútlejšieho veku.  Medzi takéto výkony patrí zabezpečenie dýchacích ciest pomocou tracheostómie bez ohľadu na vek detského pacienta.

Naši detskí otorinolarynoglógovia liečia mnohé vzácne ochorenia typické pre detský vek, ktoré vyžadujú diagnostické a terapeutické skúsenosti, cielenú liečbu, komplexnú chirurgickú starostlivosť a hlavne medziodborovú spo­lu­prá­cu špecialistov Detskej fakultnej nemocnice.

Plánované výkony možno rozdeliť podľa lokalizácie na:

Operácie ucha

 • aurikuloplastika – operácia odstávajúcej ušnice
 • excízia preaurikulárnej píšťaly/cysty – odstránenie vrodených vývojových vád
 • meatoplastika – operácia vonkajšieho zvukovodu
 • myringotómia (narezanie blany bubienka) s inzerciou ventilačných trubičiek do blany bubienka
 • myringoplastika (rekonštrukcia blany bubienka)
 • tympanoplastika – operácie prevodového aparátu – stredoušné kostičky, operácie cholesteatómu, následkov chronického zápalu stredného ucha
 • mastoidektómia – operácia hlávkového výbežku

Operácie nosa a prínosových dutín

 • FESS – funkčná endoskopická operácia prínosových dutín – operácia polypov, cyst, tumorov
 • operácie vrodenej nepriechodnosti slzných ciest
 • operácie vrodených vývojových vád, napr. atrézia choán., hemangióm nosa
 • septoplastika a endoskopická resekcia hrany septa – operácia priehradky nosa
 • turbinoplastika – zmenšenie dolných mušlí laserom alebo rádiofrekvenčnou ihlou
 • korekcie vonkajšieho nosa u pacientov s rázštepom pery a podnebia
 • elektrokoagulácia pri opakovanom krvácaní z nosa

Operácie hltana

 • endoskopická adenotómia – operácia nosohltanovej mandle
 • tonzilektómia – odstránenie krčných mandlí
 • tonzilotómia – zmenšenie krčných mandlí
 • operácie vrodených vád – rázštepy pery a podnebia, syndróm skráteného podnebia

Operácie hrtana

 • supraglotoplastika – operácia vrodených chýb hrtana
 • odstránenie výrastkov hlasiviek (uzlíky, papilómy) – laserovo technikou
 • laryngotracheobronchoskopia

Operácie krku

 • odstránenie vrodených chýb: lymfangiómy, hemangiómy, písťaly, mediálne a laterálne krčné cysty
 • exstirpácia lymfatických uzlín
 • operácie štítnej žľazy, nádorov štítnej žľazy
 • operácie slinných žliaz

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti je súčasťou ORL traktu od roku 2008.  Priestory JZS boli zrekonštruované v roku 2018, pričom k dispozícii sú dve samostatné moderne zariadené izby s celkovou kapacitou šiestich lôžok. Výkony realizujeme v lokálnej alebo v celkovej anestézii od 2 rokov veku dieťaťa.  Počas celého pobytu je prítomný rodič, ktorý doprevádza dieťa pred aj po výkone.

V rámci JZS realizujeme najčastejšie tieto výkony:

 • endoskopická adenotómia: odstránenie nosohltanovej mandle
 • tonzilotómia: zmenšenie krčných mandlí
 • myringtómia: narezanie blany bubienka
 • zavedenie ventilačnej trubičky do blany bubienka
 • frenulotómia: narezanie krátkej uzdičky jazyka
 • elektrokoagulácia priehradky nosa pri opakovanom krvácaní
 • turbinoplastika: zmenšenie dolných mušlí (laserom alebo rádiofrekvenčnou ihlou)
 • odstránenie znamienok, malých cýst, polypov, papilómov v ORL

Pacienti sú prijatí do nemocnice ráno o 7,30 v deň výkonu a musia byť nalačno. Pokiaľ je dieťa operované v celkovej anestéze, rodič doručí kompletné predoperačné vyšetrenie (krvné odbery, EKG, pediatrické vyšetrenie, predanesteziologické vyšetrenie) na ORL ambulanciu deň pred výkonom.

Na hospitalizáciu je potrebné dieťaťu priniesť prezuvky (taktiež pre rodiča), pyžamo, náhradné pyžamo, vodu bez bubliniek alebo čaj, obľúbenú hračku/knihu. Pacienti sú z nemocnice prepustení v poobedňajších hodinách podľa stavu dieťaťa, kedy je potrebné mať zabezpečený odvoz autom.

KDE NÁS NÁJDETE:
OBJEDNÁVANIE PACIENTOV:
Primár ORL oddelenia
Vedúca sestra
Podporte nás
Číslo sponzorského účtu:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 500
NOSOROŽTEK, o.z.
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Číslo sponzorského účtu:
SK78 1100 0000 0029 4200 6675
Predseda: MUDr. Andrej KOMAN
e-mail: andrej.komanzavináčdfnkosice.sk