Kolektív KPAIM UPJŠ LF a DFN Košice získal ocenenie

Cenu mesta Košice získal kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM) UPJŠ LF a DFN Košice za vysoko špecializovanú a intenzívnu starostlivosť o deti v rámci celého východoslovenského regiónu.

Cenu si prevzala prednostka kliniky MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. „Ocenenie kolektívu KPAIM UPJŠ LF a DFN Košice je prejavom uznania a poďakovania za všetko, čo robí pre záchranu zdravia a života detí, ktoré sa ocitli v ohrození života. Práca na našom oddelení je tímová, vyžaduje si súdržnosť, vzájomnú podporu a rešpekt, ochotu neustále sa vzdelávať a podporovať. Ceníme si, že si našu prácu všimli a ocenili zástupcovia mesta v časoch, keď prevažovali iné zdravotnícke témy a udalosti,“ komentovala prednostka.

V priebehu roku 2021 poskytla KPAIM so 64 zamestnancami starostlivosť takmer 400 pacientom, ktorých po liečbe prepustili. Tím špecialistov lekárov a sestier odborne lieči detské ochorenia, ktorých priebeh je kritický alebo natoľko akútny, že môže bezprostredne ohroziť život dieťaťa. Ide o zlyhanie dýchania, cirkulácie alebo vedomia. Patria sem aj ťažké úrazy a otravy. Na KPAIM sú hospitalizované deti po náročných operáciách, v šokových stavoch či s vážnymi komplikáciami základných chronických ochorení, napr. onkologických alebo neurologických.

Pedagogická činnosť lekárov a sestier špecialistiek KPAIM zahŕňa pregraduálne vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice a postgraduálnu prípravu pred špecializačnou skúškou v odboroch pediatria a anestéziológia a intenzívna medicína.

Personál dennodenne vynakladá úsilie, energiu a medicínske zručnosti na záchranu života detí. Nezriedka sa stáva, že rodičia verejne poďakujú kolektívu KPAIM za to, že ich dieťa bolo v dobrých rukách:

„Srdečne ďakujeme všetkým lekárom, sestrám a zdravotníckemu personálu za profesionálny, milý a ľudský prístup počas nášho pobytu v auguste na oddelení KPAIM v DFN v Košiciach.
Ďakujeme za cenné rady, pomoc, trpezlivosť a povzbudivé slová. Aj vďaka Vašej pomoci sme mohli absolvovať MRI vyšetrenie, ktoré je pre nášho syna Marka veľmi dôležité.
Nesmierne si vážime, že ste nám vždy nápomocní kedykoľvek Vám zavoláme.
Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujeme a prajeme krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších.  S úctou, Markovi rodičia.“


„Ďakujeme Bohu, že sa dnes môže naša Vivienka po vážnom úraze rehabilitovať. V menej našej Vivienky sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ste sa starali o našu dcérku. Ďakujeme všetkým, ktorí verili aj neverili, v Boží zázrak. Rodičia Vivien.“

10. mája 2022