COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Kontakty

Kliniky a oddelenia

Informátor
055 235 4101

Centrálny príjem
055 235 4529

Klinika detí a dorastu
A oddelenie
055 235 4144
B oddelenie
055 235 2631
C oddelenie
055 235 4142
D oddelenie
055 235 2518
E oddelenie
055 235 2582
Intermediárne oddelenie
055 235 2402

Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny
055 235 4143

Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny
Oddelenie A
055 235 4222
Oddelenie B
055 235 3609

Oddelenie detskej neurológie
055 235 3743

Detské infekčné oddelenie
055 235 2696

Oddelenie detskej onkológie a hematológie
055 235 4189

Oddelenie detskej chirurgie
055 235 3871

ORL oddelenie
055 235 3982

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
055 235 2479

Administratíva

Riaditeľstvo
Sekretariát
055 235 2882
Právny referát a Referát kontroly
055 235 2228
Referát personalistiky
055 235 2865
Ekonomické oddelenie
055 235 2852
Odbor prevádzkových a technických činností
055 235 2410

Kontakt s médiami
055 235 2886