Kontakty

Informátor

Centrálny príjem

Kontakt s médiami

Kliniky a oddelenia

Klinika detí a dorastu
A oddelenie
B oddelenie
C oddelenie
D oddelenie
E oddelenie
Intermediárne oddelenie

Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny
Oddelenie A
Oddelenie B

Oddelenie detskej neurológie

Detské infekčné oddelenie

Oddelenie detskej onkológie a hematológie

Oddelenie detskej chirurgie

ORL oddelenie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Administratíva

Riaditeľstvo
Oddelenie personalistiky, práva a kontroly
Referát personalistiky
Ekonomický úsek
Manažér kvality a rizík
Odbor prevádzkových a technických činností