Kvapka krvi 2021 pomôže pacientom detskej onkológie aj deťom v DFN Košice

Tradícia darovania krvi pod názvom Kvapka krvi pre detskú onkológiu a všetky choré deti v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice pokračuje. Jej 14. ročník odštartoval ako obvykle, 1. júna, na sviatok všetkých detí, aby krv pomohla tým, ktorí ju potrebujú.

V DFN Košice je najväčším odberateľom krvi Oddelenie onkológie a hematológie spolu s Klinikou pediatrickej a anestéziológie a intenzívnej medicíny. Malí onkologickí pacienti dostávajú krv počas hemoterapie, kedy prijímajú krvné lieky: červené krvinky, krvné doštičky alebo krvnú plazmu.

 „Chemoterapiou sa ničia nielen choré, ale aj zdravé bunky. A kým je kostná dreň utlmená chemoterapiou, musíme deťom podávať červené krvinky a doštičky, aby prežili čas, pokiaľ sa zregeneruje kostná dreň. Podanie krvných doštičiek tiež chráni detských pacientov pred krvácavými komplikáciami,“ vysvetľuje primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie MUDr. Viktória Halušková.

Dieťa dostáva 15 mililitrov krvného lieku na kilogram svojej váhy.  Počas roka 2020 podali onkologickým pacientom v DFN spolu 512 transfúzií. „Práve onkologickí pacienti dostávajú transfúzie často a opakovane. Veľa ráz potrebujeme viacero krvných liekov, keďže niektoré deti majú špecifické ťažkosti a nie každý krvný liek im môžeme podať,“ dopĺňa primárka.

V lete, kedy nastáva pre dovolenky výpadok darcov krvi, dochádza aj k väčšiemu počtu detských úrazov a nehôd. Odberatelia krvi sa preto potrebujú zásobiť a mať v zálohe dostatok darcov krvi, aby si z nich vedeli vyberať. Darcovia sa ťažšie zháňajú, zvlášť pri vzácnejšej skupine AB.

„Kvapka pre detskú onkológiu a všetky choré deti je pre naše pracovisko dôležitá, pretože nám umožní získavať darcov krvi v čase pred letom, kedy darcovia chodia na prázdniny, majú dovolenky. Kvapka nám veľmi pomáha, aby sme mali zásoby krvi, ktoré môžu pomôcť všetkým pacientom, ktorí hemoterapiu potrebujú,“ zdôraznila MUDr. Jitka Mačalová, primárka košického Odberového a spracovateľského centra Národnej transfúznej služby SR.

Podľa iniciátorky projektu a riaditeľky DFN Košice MUDr. Jaroslavy Feketeovej je dôležité, že tradícia Kvapky krvi založená v roku 2008 stále pretrváva. „Každoročne pomôže počas celého leta mnohým deťom z detskej onkológie a celej DFN,“ konštatuje riaditeľka DFN.

V roku 2020 oslovila výzva v Košiciach 1 743 darcov krvi, krv darovalo 1 480 darcov, prvodarcov bolo 142 darcov. Z toho na mobilných odberoch darovalo  222 darcov krvi.

Darovať tú svoju „kvapku“ je možné:

–  na MOBILNÝCH ODBEROCH každý deň

– na PRACOVISKÁCH NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY v pondelok až piatok, od 7.00 h do 14.00 h, v utorok do 17.00 h

KONTAKTY: NTS SR Košice, Trieda SNP 1: 055/640 4146, NTS SR Prešov Jána Hollého 14: 0908 340 961, NTS SR Poprad, Banícka 803/28: 0918 499 631