Kvapka krvi pomáha už 17. rok

Už 17 rokov tradične začína na Medzinárodný deň detí 1. júna kampaň darcovstva krvi, ktorá trvá do konca mesiaca vo všetkých odberných centrách Národnej transfúznej služby (NTS) na východnom Slovensku.

Tohoročná KVAPKA KRVI začala príznačne 1. júna v Gregorovciach (pri Prešove), kde  sa mobilného odberu zúčastnilo úctyhodných 36 darcov. Organizátorom a dlhoročným propagátorom darcovstva a tohto mobilného odberu je Marek Novacký z Gregoroviec, otec vyliečeného detského onkologického pacienta, ktorý od roku  2011 z vlastnej iniciatívy organizuje pravidelne raz štvrťročne mobilné odbery krvi. Ten, ktorý symbolicky otvoril tohtoročnú sezónu darcovstva pre DFN Košice, bol už v poradí päťdesiaty tretí a prispel k tomu, že celkový počet darcov na týchto mobilných odberoch už prevýšil okrúhlu dvetisícku…

Mobilný odber z Gregoroviec – 1. jún-MDD

Kampaň prišla osobne podporiť aj známa Košičanka Aneta Parišková. Obľúbená moderátorka Novín TV JOJ a JOJ 24 je už 8 rokov ambasádorkou darcovstva krvi Slovenského červeného kríža. Po tom, čo jej diagnostikovali lymfóm, začala ako dobrovoľníčka pracovať aj pre pacientske združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko. Spolu s ostatnými pacientmi s rakovinou krvi sa ocitla medzi ľuďmi, ktorí potrebovali, či potrebujú krv.

M. Hunčíková – Svetielko Pomoci n.o. – Pre deti z onkológie, primárka ODOH  DFN Košice V. Halušková, Aneta Parišková – ambasádorka darcovstva krvi SČK a pacientskeho združenia Lymfoma a Leukémia Slovensko, riaditeľ DFN Košice A. Koman, vedúca lekárka NTS Košice J. Mačalová v košickej pobočke Národnej transfúznej služby

S radosťou som podporila kampaň  KVAPKA KRVI pre detskú onkológiu a všetkých malých pacientov v DFN Košice. Ďakujem všetkým darcom krvi, že zachraňujú životy,“ povedala Aneta pri dnešnej návšteve odberného miesta NTS v Košiciach.

Stretnutie Anety Pariškovej s darcami v košickej pobočke Národnej transfúznej služby

Medzi darcami  nájdete aj mnohonásobných darcov, akým je aj pán Ladislav Fekete, ktorý krv daroval po stýkrát, či mladých ľudí. Zopár ich prišlo aj zo Strednej športovej školy v Košiciach. Práve takto sa rozhodli osláviť svoj vstup do dospelosti a prvýkrát prišli darovať krv. Veľmi nás teší záujem prvodarcov o kampaň Kvapka krvi pre detskú onkológiu. Pre zaujímavosť, vlani v rámci nej prišlo na odberné miesta bezmála 200 – veríme, že aspoň z časti z nich sa stali pravidelní darcovia krvi.

Študenti – prvodarcovia pri odbere v košickej pobočke Národnej transfúznej služby

Pre NTS Košice a Detskú fakultnú nemocnicu Košice predstavuje toto obdobie mesiac intenzívnej spolupráce a partnerstva v kampani KVAPKA KRVI  pre detskú onkológiu a všetky choré deti v DFN Košice. Najmä v letných mesiacoch narastá totiž počet dopravných nehôd a rôznych úrazov, pričom darcov je kvôli dovolenkovému obdobiu menej. Práve preto je tradične kampaň organizovaná v mesiaci jún.

Podľa primárky Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN MUDr. Viktórie Haluškovej potrebujú onkologickí pacienti počas náročnej liečby na tomto pracovisku pravidelnú hemoterapiu a ročne sa spotreba krvi na oddelení vyšplhá často na vyše 500 krvných konzerv. „Je to pre nás neoceniteľná pomoc, pretože krvné preparáty sú takmer dennou súčasťou liečby onkologického pacienta, ktoré zachraňujú život. Za rok sme podali 513 transfúzií,“ spresnila.

Z krvi darcov sa vyrábajú rôzne krvné deriváty či už s obsahom červených krviniek, krvných doštičiek alebo plazmy. Očakávame, že kampaň Kvapka krvi pre detskú onkológiu pomôže pripraviť dostatok zásob na zvládnutie letného obdobia, tak ako po minulé roky. Vlaňajší ročník kampane darcovstva pre choré deti bol tradične úspešný – počas kampane v roku 2023 sa uskutočnilo bezmála 2000 odberov a Národná transfúzna služba Košice vďaka nej mohla pripraviť celkovo 6000 transfúznych liekov.

 „Veľmi si vážim spoluprácu a partnerstvo Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice a NTS Košice, ktoré trvá už skoro dve desaťročia a som rada, že táto jedinečná tradícia na Slovensku  prekonala dokonca aj obdobie covidu,“hovorí primárka MUDr. Viktória Halušková.

A o dobrej spolupráci s kolektívom NTS Košice, ktorého pracovníci sú zakladateľmi kampane a jej prospešných výsledkoch svedčí aj fakt, že v tomto roku získali Cenu mesta Košice za dlhoročný prínos pri odbere, spracovaní, distribúcii a využití krvi a krvných zložiek a pri poskytovaní bezpečnej hemoterapie pre pacientov zdravotníckych zariadení mesta Košice.

Ako zdôrazňuje primárka tohto košického pracoviska Národnej transfúznej služby MUDr. Jitka Mačalová, transfúziológovia si vysoko cenia každého jedného darcu a každú jeho kvapku krvi. „Chcela by som možno pripomenúť informáciu, že v dnešnej dobe môžu darovať krv aj alergici, diabetici, ľudia s vysokým krvným tlakom či celiatici. Samozrejme pri dodržaní určitých podmienok, ktoré záujemcovia nájdu na našej webovej stránke, ale im ich poskytneme aj telefonicky.“

Mnohonásobní darcovia pri odbere v košickej pobočke Národnej transfúznej služby

K vysoko humánnemu činu darcovstva vyzýva aj riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice MUDr. Andrej Koman: „Povzbudzujem potenciálnych darcov k odvahe, aby sme sa nebáli prísť darovať krv. Táto jedinečná tekutina pre obdarovaných znamená vo väčšine prípadov záchranu života alebo zdravia a nestojí to nič, len nájsť si čas a prísť na odberné miesto. Apelujem na všetkých, aby neváhali a rozhodli sa pre šľachetný čin, ktorým sa zachraňujú životy nielen detských onkologických pacientov, ale žiaľ, aj detí po ťažkých úrazoch, ktorých počet práve v lete citeľne rastie.“

Kde je možné darovať krv v rámci tohoročnej kampane:

◄ na PRACOVISKÁCH NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY SR v Košiciach, Prešove a Poprade v pondelok až piatok, od 7.00 h do 14.00 h

◄ v rámci MOBILNÝCH ODBEROV, ktoré budú avízované Národnou transfúznou službou

Viac o darovaní krvi nájdete na:

Národná Transfúzna Služba (ntssr.sk)