Medzinárodný deň sestier – ušľachtilé povolanie má dnes sviatok

Detské sestry sú výnimočné, pretože sa starajú o to najvzácnejšie, čo máme – o deti. V DFN Košice pracuje mnoho sestier, ktoré si svoje povolanie vysnívali už v detstve a ani po rokoch praxe by ho nemenili.

Úctyhodnú 42-ročnú prax má sestra Evka Sedláková, ktorá pracuje na oddelení Kliniky detí a dorastu (KDD) LF UPJŠ a DFN Košice. S deťmi pracovala od začiatku svojej kariéry a plnila si tak svoj detský sen. V práci je pre ňu najkrajší úsmev malého pacienta. „Je to krásne povolanie, skôr poslanie, treba mať vytrvalosť, trpezlivosť a najmä veľa lásky,“ hovorí sestra Evka z KDD.

Na pozícii manažérky dennej zmeny pre odborné ambulancie pracuje Mgr. Veronika Tomašková, ktorá by si svoje povolanie vybrala opäť a bez váhania. „Svoju prácu milujem a nikdy by som ju nemenila za inú,“ hovorí Veronika, pre ktorú je najkrajšie vidieť usmiate dieťa a spokojnosť rodiča. Čo praje všetkým sestrám k sviatku? „Veľa zdravia, lebo denne môžeme vidieť, aký je ten život ťažký, keď zdravie chýba. Veľa lásky, pretože musíme mať v sebe lásku, aby sme ju mohli v práci rozdávať tým, ktorí to potrebujú. A prajem tiež, aby sme vždy mali odkiaľ tú lásku čerpať, veľa radosti zo života, trpezlivosť, dobrú náladu a nech nám nechýba úsmev na tvári.“

Pre Bc. Janku Friedlovú, ktorá je vedúcou sestrou Oddelenia detskej neurológie, je sestra najkrajším povolaním na svete. „Veľmi sa mi páčila práca s deťmi a chcela som pracovať na detskom oddelení, čo sa mi aj neskôr podarilo. Som vďačná svojej mamine, že ma k tomuto povolaniu viedla,“ hovorí. Má rada prácu s ľuďmi a vďaka profesii sestra sa k nim dostane bližšie a môže im aj pomôcť. „Je dôležité, aby sme si uvedomili, že na to, aby sme poskytovali kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, musíme tvoriť jeden celok, jeden tím. Mojím snom je vykonávať toto krásne povolanie s ľuďmi zapálenými láskou v starostlivosť o detského pacienta.“ Všetkým kolegyniam k sviatku zaželala, aby pacientom darovali vždy úsmev a lásku  a aby ich povolanie neustále napĺňalo. „Prajem im, aby do práce chodili s radosťou a nadšením, pretože je šťastie, ak človek môže vykonávať prácu, ktorú má rád a ktorá ho baví.“

Námestníčka pre ošetrovateľstvo DFN Košice PhDr. Miriam Mati, MPH hovorí, že sestra je veľmi náročné povolanie a verí, že osloví aj viac mladých ľudí. Práca s detským pacientom je podľa nej špecifickým povolaním. „Zdravotnícke zariadenie v deťoch často vyvolá strach, nedôveru či plač. Správny a láskavý prístup personálu je preto veľmi dôležitý. Sestra musí zvládnuť profesionálne túto situáciu, uspokojiť všetky potreby dieťaťa a získať si jeho dôveru,“ vysvetľuje námestníčka.

Medzinárodný deň sestier, ktorý oslavujeme 12. mája pripomína, aké dôležité a ušľachtilé je povolanie SESTRA. V tento deň môžeme vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a zamyslieť sa nad odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry v ambulancii či pri lôžku.

Na trhu práce je sestra dlhodobo žiadanou a nedostatkovou profesiou. Svedčí o tom fakt, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré má na tisíc obyvateľov výrazne menej sestier, než je priemer v Európskej únii.

12. mája 2022