Ministerka zdravotníctva sa oboznámila s projektom nadstavby DFN Košice

Ministerka sa oboznámila so situáciou na viacerých oddeleniach a riaditeľ DFN Košice Andrej Koman jej prezentoval projekt nadstavby nemocnice

Dôvodom návštevy ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej v Detskej fakultnej nemocnici Košice vo štvrtok 29. februára 2024 bolo oboznámenie s podmienkami hospitalizácie detských pacientov na viacerých klinikách a oddeleniach vyžadujúcich rozšírenie poddimenzovaných priestorov. Riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice Andrej Koman pri osobnej návšteve ministerky zdravotníctva v zdravotníckom zariadení využil príležitosť poďakovať Z. Dolinkovej za nedávne poskytnutie kapitálových  výdavkov štátu v hodnote 1,7 milióna, ktoré budú použité na zakúpenie desiatich dýchacích prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy v hodnote vyše 800-tisíc eur a riešenie havarijného technického stavu parkoviska a kanalizácie. Ďalších 2,7 milióna eur bolo v týchto dňoch vyčlenených Ministerstvom zdravotníctva na ďalšie investície predovšetkým do špeciálnej zdravotníckej techniky a do informačných technológií a infraštruktúry, ktoré pomôžu skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Vedenie DFN Košice verí, že nasledovať budú aj ďalšie kľúčové investície, pretože viaceré pracoviská nemocnice už aktuálne nevyhovujú zvýšeným potrebám hospitalizácie detí a ich rodičov.  Detská fakultná nemocnica Košice má už dlhšie pripravený projekt nadstavby systémovo riešiaci nedostatok priestoru v zdravotníckom zariadení, ktorý by umožnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti z východoslovenského regiónu na požadovanej úrovni. Vypracovaná bola k nemu aj projektová dokumentácia, jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze v objeme 35 miliónov eur.

Ako poznamenal riaditeľ DFN Košice MUDr. Andrej Koman, „na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie už boli Ministerstvom zdravotníctva SR v predchádzajúcom období pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 940-tisíc eur. V prípade, že by sa nadstavba nerealizovala, táto investícia by bola celkom zbytočná.“

Ministerka Zuzana Dolinková včera navštívila Oddelenie detskej onkológie a hematológie a Oddelenie detskej chirurgie, pričom konštatovala, že sa osobne zasadí o modernizáciu priestorov a zlepšenie podmienok hospitalizácie detských pacientov a ich sprievodcov.

Môžem vyjadriť prísľub, že budeme hľadať zdroje a riešenia, aby sa podmienky hospitalizácie detského pacienta a komplexnosť zdravotnej starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici Košice výrazne zlepšila,“ priblížila ministerka.

„Verím, že sa nájde vôľa kompetentných investovať do ťažko chorých detských pacientov z Košického a Prešovského kraja, pretože projekt nadstavby DFN Košice  je nevyhnutným predpokladom skvalitnenia zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov s mimoriadne vážnymi zdravotnými problémami, ako sú detskí pacienti s rôznymi onkologickými diagnózami, novorodenci s vrodenými vývojovými chybami, predčasne narodené deti, deti s neurologickými a inými problémami. Nové priestory by umožnili okrem iného aj vybudovanie detského oddelenia rádiológie a zobrazovacích metód. Naplnili by sa tak základné požiadavky na pracovisko danej úrovne podľa kritérií optimalizácie siete nemocníc. Pre pacienta by to znamenalo výrazne skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky. Sme jediná nemocnica na východe Slovenska, ktorá nemá takéto vlastné pracovisko a vyšetrovanie detí v iných zdravotníckych zariadeniach výrazne obmedzuje, predlžuje a komplikuje vyšetrovací proces,“ zdôraznil v súvislosti s potrebou dobudovania nemocnice riaditeľ DFN Košice Andrej Koman (na fotografii pri stretnutí s ministerkou Zuzanou Dolinkovou pri prezentácii projektu nadstavby nemocnice).

Aké pozitíva by priniesol projekt  nadstavby DFN Košice?

Projekt nadstavby DFN Košice predstavuje strategickú investíciu, ktorá umožní modernizáciu technológie budov a zvýšenie lôžkovej kapacity s cieľom zabezpečiť špecializovanú zdravotnú starostlivosť o detských pacientov na vysokej úrovni.

Kapacita Detskej fakultnej nemocnice Košice dlhodobo nepostačuje potrebám a nárokom, ktoré sú na ňu kladené ako na špecializované zariadenie pre deti z celého východoslovenského regiónu. Realizácia nadstavby nemocnice, ktorú považuje vedenie nemocnice za absolútnu prioritu, by bola systémovým riešením priestorovo poddimenzovaných pracovísk Detskej fakultnej nemocnice Košice. Umožnila by zvýšiť počet lôžok približne o 40%. Rozšírenie priestorovej kapacity by bolo na prospech deťom, ich rodičom, aj zdravotnému personálu, ktorý je unavený nielen z náročnej práce, ale aj podmienok, v akých zdravotnú starostlivosť ťažko chorým deťom poskytuje.

Najvypuklejší je problém na Oddelení detskej onkológie, kde sa liečia deti z celého Košického a Prešovského kraja, no má k dispozícii iba 15 lôžok, čo nepostačuje pre samotných pacientov, nieto pre rodičov pri hospitalizácii s dieťaťom, na čo majú morálny nárok. Ďalším poddimenzovaným pracoviskom je Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny poskytujúce starostlivosť kriticky chorým novorodencom, ktoré je umiestnené v prenajatých priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, čo neumožňuje realizovať žiadne väčšie investície. V stiesnených podmienkach pôsobia aj ďalšie pracoviská – Klinika detí a dorastu, Oddelenie detskej neurológie a Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Projekt by pritom vytvoril možnosti aj pre vybudovanie nových pracovísk napríklad Oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód, lôžkovej časti Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, vybudovania lôžok pre paliatívnu starostlivosť a nových priestorov pre špecializované pediatrické ambulancie.

Vizualizácia projektu nadstavby DFN Košice