Na ambulantné vyšetrenie len s negatívnym testom

S účinnosťou od 15. februára 2021 je každý pacient pred vyšetrením v ambulanciách DFNKE povinný preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového/PCR COVID-19 test nie starším ako 72 hodín.

Výnimku z tejto povinnosti majú:

  • deti s poruchou autistického spektra bez obmedzenia veku
  • deti do 7 dní od adenotómie a do 14 dní od od tonzilektómie
  • deti do 1 roka veku bez klinických príznakov infekčného ochorenia – sprevádzajúca osoba je povinná podpísať čestné vyhlásenie o neinfekčnosti dieťaťa aj sprevádzajúcej osoby

Ak dieťa do 1 roka veku vykazuje príznaky infekčného ochorenia alebo malo úzky kontakt s osobou s ochorením COVID-19, platí preňho aj pre sprevádzajúcu osobu
povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového/PCR testu nie starším ako 72 hodín. Akceptujeme výsledky testov z ktoréhokoľvek odberového miesta.