Najlepšia nemocnica v hodnotení pacientov

Detská fakultná nemocnica Košice zaznamenala v minuloročnom hodnotení pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera najlepšie hodnotenie v kategórií fakultných a univerzitných nemocníc.

Pacienti zdravotnej poisťovne Dôvera za minulý rok z fakultných a univerzitných nemocníc najlepšie hodnotia Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) Košice.

 Zdravotná poisťovňa pri zostavovaní rebríčka vychádzala z takmer 9000 dotazníkov vyplnených pacientami. Tí zdravotnícke zariadenia posudzovali v troch oblastiach – spokojnosť s tzv. hotelovými službami (strava a ubytovanie), spokojnosť s prístupom a správaním personálu a zrozumiteľnosť informácií, ktoré dostanú počas hospitalizácie a pri prepúšťaní.

 „Sme radi, že nárast spokojnosti detských pacientov, respektíve ich rodičov sa odzrkadlil v hodnotení spokojnosti a  naša nemocnica sa dostala na čelo rebríčka najkvalitnejších slovenských zdravotníckych zariadení. Práve rodičia našich pacientov sú tí, ktorí veľmi citlivo a neraz aj prísne dávajú najavo svoju mieru spokojnosti. Myslíme, že naša  nemocnica urobila veľa práce v prospech spokojnosti pacientov. Stále hľadáme možnosti ako zlepšovať podmienky v službách či v komunikácií s pacientom či už v odborných ambulanciách alebo počas hospitalizácií, “ konštatoval riaditeľ DFN Košice Andrej Koman.

 „Zároveň sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom, pretože starostlivosť o pacienta je tímovou prácou a teda je to aj ocenenie ich práce a prístupu k pacientovi,“ vyjadril poďakovanie personálu celej nemocnice.