Naše operačné sály majú najmodernejšie prístroje

Tri najkvalitnejšie anestéziologické prístroje v hodnote 153.800 eur pribudli v Centrálnom operačnom trakte a zákrokovej sále Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM) DFN Košice na začiatku roka 2022.

Nové anestéziologické prístroje počas operácie detského pacienta zaručia ešte vyššiu presnosť a bezpečnosť. Zároveň, profesionálne a citlivo zaznamenávajú parametre v anestézii a umelej pľúcnej ventilácii. „Vieme ešte presnejšie monitorovať vitálne funkcie dieťaťa a takisto vieme presnejšie dávkovať anestéziu. Vďaka citlivejším senzorom sú vhodné aj pre novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Prístroje sú tak ešte viac bezpečnejšie pre pacienta,“ vysvetľuje primárka Centrálneho operačného traktu DFN Košice MUDr. Lenka Strýčková.

U najmenších pacientov bude možné počas operácie zároveň zmerať spoľahlivo krvný tlak. „Monitoring je presný a senzory sú také citlivé, že vieme úplne bezpečne vykonať aj low flow anestéziu, teda anestéziu s nízkym prítokom čerstvých plynov,“ dodáva primárka. Moderný prístroj dokáže obmedziť spotrebu anestetík a nosných plynov, vďaka čomu sa šetrí životné aj pracovné prostredie.

Zácvik personálu pre obsluhu nových prístrojov prebehol podľa primárky rýchlo. „Ovládanie je užívateľsky veľmi príjemné a intuitívne,“ oceňuje primárka.

Prístroje nemeckej značky Dräger sa v Detskej fakultnej nemocnici využívajú na dennej báze. Operatéri vďaka nim vykonajú ORL výkony, chirurgické operácie či krátke zákroky na ARE. Pomáhajú pri zavádzaní centrálnych žilových vstupov, menších neurochirurgických výkonoch, či ošetrení chrupu v celkovej anestézii, tiež pri endoskopických výkonoch.

29. marca 2022