DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI

Návštevy pacientov v DFN sú povolené na výnimku

V nadväznosti na zverejnenú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. 205, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti došlo k zásadnej zmene v povolení návštev pacientov v okresoch zaradených COVID automatom do I., II., III. alebo IV. stupňa varovania.

Výnimku zo zákazu návštev majú:

 • osoby po očkovaní:
  • mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od 2. dávky očkovania uplynulo 14 dní
  • vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od 1. dávky očkovania uplynuli 4 týždne
  • mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od 1. dávky očkovania uplynulo 14 dní a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19  
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní 
 • osoby, ktoré majú negatívny test na ochorenie COVID-19, a to:
  • RT-PCR  alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
  • Ag test nie starší ako 24 hodín
 • kňazi za účelom podávania pomazania ťažko chorým a umierajúcim
 • návštevy u pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko chorí a umierajúci

Realizácia kontroly dokladov na preukázanie vyššie uvedených podmienok sa bude počas návštevných hodín vykonávať zamestnancom na triáži.

Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od 17.5.2021 dochádza k zmene návštevných hodín pre celú DFN, a to denne od 13:30 do 15:30 hod.