Nová aplikácia vyhodnotí stresovú záťaž zdravotníkov a ponúkne najvhodnejšiu pomoc

Nadmernému stresu a záťaži sú vystavení predovšetkým tí, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientmi s infekciou COVID-19.

Bezplatná mobilná aplikácia StressApp vyhodnotí Vaše odpovede, vypočíta skóre a premietne ho do výsledku. Na jeho základe Vám odporučí typ pomoci a ponúkne aj priamy kontakt na najbližších psychoterapeutov, ktorí pre tento účel figurujú priamo v aplikácii.

StressApp je dielom slovenského tímu v zložení Matúš Kucbel, Miloš Šlepecký a Katarína Jandová. Nadväzuje na ich nedávny  výskum mapujúci výskyt akútnej stresovej poruchy a symptómov úzkosti a depresie u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. 

StressApp si môžete stiahnuť bezplatne tu.

Pre iOS je dostupná v prehliadači na webovej stránke.