Nové opatrenia platné v DFN od 11. júla 2022

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a výskytom ochorenia covid-19 sme pre bezpečnosť všetkých detských pacientov a personálu až do odvolania prijali nasledovné opatrenia.

Ďakujeme, že rešpektujete prijaté opatrenia a pomáhate nám chrániť zdravie Vašich detí.

Vstup do DFN

 • Počas návštevných hodín vstupujú zákonní zástupcovia do DFN len hlavným vchodom

Ag testovanie

 • Ag test je povinný pre všetky deti prichádzajúce na hospitalizáciu (realizuje DFN)
 • Ag test bude v DFN realizovaný všetkým pacientom pred spirometriou, endoskopiou a videofibroskopiou
 • Ag testy sú 2x týždenne povinné aj pre mamky dochádzajúce na Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny za účelom dojčenia a takisto otcom prichádzajúcim na toto oddelenie ako návšteva (testy vykoná obvodný lekár, certifikované pracoviská AGEL Šaca, rýchlotest-covid.sk, Synlab.sk a i.)

Prekrytie horných dýchacích ciest

 • vstup do DFN je povolený len so správne nasadeným respirátorom FFP2
 • respirátor nemusia mať deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

Návštevy

 • návštevy sú umožnené v čase od 15.00 – 17.00 h
 • návštevník prichádza bez príznakov infekcie
 • dieťa môžu navštíviť zákonní zástupcovia v trvaní max.  2 x po 30 minút v priestoroch mimo oddelenia
 • návštevy pri lôžku môžu rodičia vykonať po súhlase vedenia kliniky/oddelenia u kriticky chorých, onkologických a imobilných detí

Zákaz návštev

 • platí pre osoby s aktívnym ochorením covid-19, osoby v karanténe a pre deti

11. júl 2022