Nový prístroj zaistí vysokokvalitné vyšetrenie srdca predčasniatok aj dospievajúcich

Detská fakultná nemocnica zakúpila nový echokardiografický prístroj Vivid E90 najvyššej triedy.

Disponuje tromi sektorovými sondami s rozdielnym frekvenčným rozsahom, ktorý umožňuje vyšetrenie v celej škále veku. Vysokošpecializovaný ultrazvukový prístroj tak zaistí detailné zobrazenie štruktúr detského srdiečka.

Pod odborným vedením pani doktorky MUDr. Moniky Mattovej (na obr.) z Ambulancie pediatrickej kardiológie DFN a v príjemnom prostredí spoľahlivo vyšetrí predčasne narodených novorodencov aj dospievajúcu mládež. Samotné vyšetrenie je nebolestivé, prebieha v príjemnom prostredí ambulancie a trvá 15 až 45 minút.

Keďže ide o vysokošpecializovaný ultrazvukový prístroj, ktorý sa prioritne zameriava na vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, už toto ho predurčuje k tomu, že zobrazenie štruktúr srdca je vysokokvalitné.

„Absolútnou prednosťou voči konkurencii je hĺbka prieniku ultrazvukových vĺn aj u extrémne obéznych pacientov, ktorých, žiaľ, neustále pribúda aj v pediatrickej populácii. Je intuitívny, umožňuje archivovať videosekvencie (slučky) nálezov a v prípade potreby ich elektronicky zaslať na konzultáciu do detského kardiocentra alebo kdekoľvek na svete,“ hodnotí MUDr. Monika Mattová.

Ultrazvukový systém pomáha aj pri vyšetrení pacientov s novým ochorením PIMS (pediatrický multisystémový inflamačný syndróm), ktoré priniesla celosvetová pandémia COVID – 19. U pacientov so závažným priebehom PIMS totiž môžu nastať problémy s kardiovaskulárnym systémom. „Keď si predstavíme, že vnútorný rozmer koronárnej artérie u štvorročného dieťaťa je okolo 2 mm, je vysokokvalitný prístroj s exaktným detailným zobrazením tak malých štruktúr esenciálny. Rozdiel v rozsahu 0,5-1 mm totiž zásadným spôsobom mení stratégiu liečebných postupov a vplýva aj na prognózu týchto pacientov,“ objasňuje MUDr. Mattová.