Očkovanie detí vo veku 5 až 11 rokov

Je určené len pre vysoko rizikové deti, u ktorých by prekonanie ochorenia Covid-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, či výraznému zhoršeniu základného ochorenia až prípadnej smrti.

Vakcíny Pfizer sú deťom vo veku 5 rokov až 11 rokov a 364 dní pridelené len na základe žiadosti zákonného zástupcu a písomného súhlasu pediatra a lekára špecialistu.

V Očkovacom centre Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice bolo vo štvrtok 21. októbra vakcínou Pfizer pod dohľadom lekára zaočkovaných prvých šesť detí, medzi nimi boli aj dvaja súrodenci dieťaťa, ktoré má onkologické ochorenie.

„Deti sa nevedeli dočkať  termínu očkovania, aby sa už mohli vrátiť k spolužiakom do školy a začleniť sa do kolektívu. Rovnako aj ich rodičia vnímali možnosť očkovania veľmi pozitívne,“ komentoval lekár Očkovacieho centra DFN.

V DFN bude očkovanie prebiehať vo štvrtky od 8.00 do 10.00 h pod dohľadom lekára z Ambulancie pre deti s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania. Podmienkou je prítomnosť zákonného zástupcu.

 Postup pre rodičov:

  • vypíšte žiadosť a potvrďte výmenný lístok u pediatra a lekára špecialistu (všetky tlačivá nájdete tu:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk) )
  • zaregistrujte svoje dieťa na Očkovanie (nczisk.sk) (možné je aj zaočkovanie dieťaťa, ktorého ochorenie Covid-19 by predstavovalo veľmi vysoké epidemiologické riziko pre rizikové dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti)
  • v určenom termíne a čase (prideleným pri registrácii na nczisk.sk) príďte do Očkovacieho centra Detskej fakultnej nemocnice Košice
  • pred samotným očkovaním predložte nepodpísanú Žiadosť o očkovanie dieťaťa proti ochoreniu Covid–19, Súhlas s očkovaním rizikového dieťaťa od pediatra , Súhlas s očkovaním od lekára špecialistu a Poučenie a informovaný súhlas pacienta pre rizikové dieťa vo veku od 5 do 11 rokov
  • po podpise žiadosti o očkovanie, informovaného súhlasu a schválení očkovania lekárom DFN bude Vaše dieťa zaočkované

Všetky dokumenty potrebné k očkovaniu ako aj Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu Covid – 19 sú zverejnené na: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

21. októbra 2021