COVID-19 a očkovanie tu

Očkovanie detí vo veku 5 až 12 rokov

V súvislosti s očkovaním detí vo veku 5 až 12 rokov očakávame ďalšie pokyny zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. Aktuálne informácie budú zverejnené na našej webovej stránke.