Opatrenia prijaté pre návštevy na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny

Aktuálne informácie pre rodičov navštevujúcich ONIM, prijaté v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a výskytom ochorenia covid-19.

Ďakujeme, že rešpektujete prijaté opatrenia a pomáhate nám chrániť zdravie Vašich detí.

Návštevy a testovanie

  • Návštevy na ONIM sú umožnené od 14.30 do 16.30 h podľa harmonogramu
  • U matiek hospitalizovaných na ONIM a matiek, ktoré prichádzajú na oddelenie za účelom odsávania materského mlieka vykonávame AG test 2x týždenne (pondelok a štvrtok) o 10,30 hod. Ag test realizovaný v knižnici na ONIM.
  • U matiek (ev. otcov) pri príjme na oddelenie ako hospitalizovaný sprievodca dieťaťa vykonávame AG test pri príjme na oddelenie (13,30-14,00 hod.) a následne 2x týždenne (pondelok a štvrtok).