COVID-19 a očkovanie tu

Očkovanie detí a mládeže v DFN Košice

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice otvorila od 3. septembra 2021 očkovacie centrum, ktoré umožní očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 deťom od 12 rokov.

Očkovanie prebieha každú stredu a piatok od 8.00 do 13.00 hod pod dohľadom našich pediatrov. Potrebné sú dve dávky vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech s odstupom minimálne 28 dní.

„Na očkovanie detí je možné pozerať sa z dvoch uhlov pohľadov – jednak je to ochrana našich detí pred infekciou covid-19. Druhý pohľad je, keďže deti sú často prenášačmi ochorenia, že takto ochránime osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti a ktoré sa očkovať nemôžu z rôznych zdravotných dôvodov, alebo staršie osoby, ako sú staré mamy a otcovia, nakoľko Slovensko má nízku preočkovanosť populácie nad 50 rokov,“ hovorí riaditeľka DFN Jaroslava Feketeová. Zdôrazňuje však, že rozhodnutie, či dieťa dať zaočkovať, je na rodičovi.

Počas druhej vlny pandémie, od októbra 2020 do mája 2021, bolo v DFN Košice hospitalizovaných 104 detí. Na začiatku septembra 2021, počas tretej vlny pandémie, skončili s covidom v DFN štyria detskí pacienti.

Medicínsky námestník DFN Košice MUDr. Martin Mráz, PhD. upozorňuje, že na Slovensku je situácia, čo sa týka preočkovanosti a celkového percenta preočkovanej populácie stále nepriaznivá. „Preto, samozrejme, odporúčame aj očkovanie detí. Znižujeme tak u nich riziko hospitalizácie a ťažkého priebehu covidu,“ vysvetľuje medicínsky námestník.

Ako pri každom inom očkovaní, aj pri tomto môže dôjsť k nežiaducim účinkom. „Vo veľkej väčšine prípadov sú mierne. Môže to byť zvýšenie teploty, bolestivosť alebo začervenanie v mieste vpichu, ktoré zvyčajne vymiznú v priebehu 48 hodín,“ konštatuje Mráz.

Detská fakultná nemocnica odporúča rodičom detí, ktorí majú záujem o dobrovoľné očkovanie, registráciu na portáli Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk, možnosť prísť do očkovacie ho centra v DFN Košice však majú aj neregistrovaní záujemcovia o očkovanie.

10. septembra 2021