OZNÁMENIE

Ubezpečujeme všetkých pacientov a ich zákonných zástupcov, že DFN Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť za štandardných podmienok.

Včera vo večerných hodinách došlo k zadymeniu elektroinštalácie na Klinike detí a dorastu na oddelení B, kde boli privolaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru Košice. Všetci pacienti  boli z tohto pracoviska evakuovaní v sprievode doprovodu podľa platného požiarno-evakuačného plánu DFN Košice a sú mimo nebezpečenstva. Momentálne sú mimo prevádzky 2 oddelenia (Klinika detí a dorastu oddelenie A a B) a ich prevádzka bude opätovne obnovená až po komplexnej kontrole technického stavu v priebehu dnešného dňa.

Ubezpečujeme všetkých pacientov a ich zákonných zástupcov, že DFN Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť za štandardných podmienok.