Pacienti a návštevy

Informácie pre rodičov

Milá mamička, milý otecko, vážený sprievodca dieťaťa,

naším cie­ľom a prianím je skoré uzdravenie Vášho dieťaťa, aj Vaša celková spokojnosť s našimi službami. Pre lepšiu orientáciu a zvýšenie informovanosti v priebehu celého pobytu v našej nemocnici sme pre Vás pripravili niekoľko všeobecných informácií.

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice je špecializovanou nemocnicou, ktorá poskytuje ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť pre deti od 0 do ukončeného 18 roku veku, a to v špecializovaných odboroch pediatria, neonatológia, chirurgia, neurológia, infekčné choroby, anestéziológia a intenzívna medicína, onkológia a hematológia, endokrinológia, gastroenterológia, nefrológia a v ďalších. Je tiež výučbovou základňou pre štu­den­tov viacerých stredných zdravotníckych škôl a poslucháčov UPJŠ LF v Košiciach.  Medzi základné hodnoty našej nemocnice patrí vysoká kvalita, profesionalita a komplexnosť poskytovaných služieb.