COVID-19 a očkovanie tu

Čo by ste mali vedieť pred operáciou Vášho dieťaťa?

Oddelenie detskej chirurgie DFN vykoná ročne stovky operácií bez komplikácií. Aby celá príprava, operácia aj pooperačné obdobie mali hladký priebeh a boli eliminované predvídateľné komplikácie pred plánovanou operáciou Vášho dieťaťa potrebujete vedieť tieto informácie:

  • Deti operujeme takmer výlučne len v celkovej anestézii. Pri objednaní na operáciu dostanete lístok na ktorom je uvedený termín prijatia dieťaťa do nemocnice a čo má mať dieťa vyšetrené pred operáciou, čím sa skráti pobyt Vášho dieťaťa v nemocnici. Tieto vyšetrenia realizuje príslušný obvodný detský lekár.
  • S týmto predoperačným vyšetrením je potrebné absolvovať pred – anestéziologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v anestéziologickej ambulancii polikliniky utorok od 8:00 do 15:00 hod., ostatné pracovné dni od 13:00 do 15:00 hod.
  • Predoperačné vyšetrenie nemajú byť staršie ako 2 týždne – najvhodnejšie je ich absolvovať cca týždeň pred operáciou. Ak je dieťa sledované v niektorej špecializovanej poradni (napr. kardiológia), je potrebné doložiť aj aktuálne vyšetrenie príslušného špecialistu.
  • Ak dieťa prekonalo ochorenie dýchacích ciest a užívalo antibiotiká, musia od ukončenia užívania antibiotík uplynúť najmenej tri týždne.
  • S výsledkami vyšetrení sa dostavíte v určený termín na prijatie na chirurgickú ambulanciu medzi 8:00 a 9:00 hod. Dieťa môže v deň prijatia do nemocnice jesť – operácia sa vykonáva na nasledujúci deň.
  • S dieťaťom do 6 rokov môže byť prijatý ako jeho sprievod rodič.
  • Prineste dieťaťu nemocničné oblečenie, toaletné potreby, v prípade že budete jeho sprievodca, aj pre seba.
  • Po prijatí dieťaťa na oddelenie budete podrobne informovaní o ďalšom priebehu a operácii ošetrujúcim lekárom – podpíšete informované súhlasy s hospitalizáciou a operáciou.
  • Ak by Vaše dieťa ochorelo alebo sa zotavovalo po chorobe (viď bod 4) prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na tel. č: 055 235 3993. Po doliečení si treba dohodnúť nový termín operácie.