Čo by ste mali vedieť pred operáciou Vášho dieťaťa?

Oddelenie detskej chirurgie DFN vykoná ročne stovky operácií bez komplikácií. Aby celá príprava, operácia aj pooperačné obdobie mali hladký priebeh a boli eliminované predvídateľné komplikácie pred plánovanou operáciou Vášho dieťaťa potrebujete vedieť tieto informácie:

  • Deti operujeme takmer výlučne len v celkovej anestézii. Pri objednaní na operáciu dostanete lístok na ktorom je uvedený termín prijatia dieťaťa do nemocnice a čo má mať dieťa vyšetrené pred operáciou, čím sa skráti pobyt Vášho dieťaťa v nemocnici. Tieto vyšetrenia realizuje príslušný obvodný detský lekár.
  • S týmto predoperačným vyšetrením je potrebné absolvovať pred – anestéziologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v anestéziologickej ambulancii polikliniky utorok od 8:00 do 15:00 hod., ostatné pracovné dni od 13:00 do 15:00 hod.
  • Predoperačné vyšetrenie nemajú byť staršie ako 2 týždne – najvhodnejšie je ich absolvovať cca týždeň pred operáciou. Ak je dieťa sledované v niektorej špecializovanej poradni (napr. kardiológia), je potrebné doložiť aj aktuálne vyšetrenie príslušného špecialistu.
  • Ak dieťa prekonalo ochorenie dýchacích ciest a užívalo antibiotiká, musia od ukončenia užívania antibiotík uplynúť najmenej tri týždne.
  • S výsledkami vyšetrení sa dostavíte v určený termín na prijatie na chirurgickú ambulanciu medzi 8:00 a 9:00 hod. Dieťa môže v deň prijatia do nemocnice jesť – operácia sa vykonáva na nasledujúci deň.
  • S dieťaťom do 6 rokov môže byť prijatý ako jeho sprievod rodič.
  • Prineste dieťaťu nemocničné oblečenie, toaletné potreby, v prípade že budete jeho sprievodca, aj pre seba.
  • Po prijatí dieťaťa na oddelenie budete podrobne informovaní o ďalšom priebehu a operácii ošetrujúcim lekárom – podpíšete informované súhlasy s hospitalizáciou a operáciou.
  • Ak by Vaše dieťa ochorelo alebo sa zotavovalo po chorobe (viď bod 4) prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na tel. č: 055 235 3993. Po doliečení si treba dohodnúť nový termín operácie.