Dotazníky spokojnosti

Naším cieľom je vysokokvalitná zdravotná starostlivosť o Vaše dieťa. Ďakujeme za Váš čas pri vyplnení krátkeho dotazníka spokojnosti.

Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov
Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov

MUDr. Tomáš Andráš, MBA, MUDr. Eva Sádová

medicínskí námestníci 

PhDr. Miriam MATI, MPH 

námestníčka pre ošetrovateľstvo