COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Dotazníky spokojnosti

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte aj dotazník spokojnosti pacienta. Dotazník nám môžete:

Dotazníky nájdete aj na každom našom oddelení/klinike.