Dotazníky spokojnosti

Naším cieľom je vysokokvalitná zdravotná starostlivosť o Vaše dieťa. Ďakujeme za Váš čas pri vyplnení krátkeho dotazníka spokojnosti.

Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov
Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov

MUDr. Martin MRÁZ, PhD.
medicínsky námestník 

PhDr. Miriam MATI, MPH 
námestníčka pre ošetrovateľstvo