Návštevy

V priebehu hospitalizácie môžu príbuzní navštíviť dieťa v stanovených časoch a na to vyhradených priestoroch DFN. Začiatok, trvanie a ukončenie návštev si jednotlivé kliniky / oddelenia určujú v závislosti od charakteru prevádzky a s tým súvisiaceho hygienicko-epidemiologického režimu. Na izbe dieťaťa sú návštevy dovolené len vo výnimočných prípadoch, najviac však dvom príbuzným. Za priaznivého počasia a so súhlasom službukonajúceho personálu môžete využívať k vychádzkam alebo k návštevám park v areáli DFN.