Parkovanie

Ošetrujúci lekári DFN Košice potvrdzujú parkovacie lístky pre ošetrených pacientov DFN a ich sprievodcov v rámci ambulantnej starostlivosti, alebo Centrálneho príjmu, ako aj parkovacie lístky pre návštevy hospitalizovaných pacientov za účelom možnosti využitia bezplatného parkovania v areáli DFN Košice po dobu 4 hodín od vstupu na parkovisko v prípade pacientov a ich sprievodcov a 2 hodín od vstupu na parkovisko v čase návštevných hodín pre návštevy hospitalizovaných pacientov. Po ošetrení alebo ukončení návštevy pacient, jeho sprievodca alebo návšteva hospitalizovaného pacienta sú povinní preukázať sa potvrdeným parkovacím lístkom (pečiatka s kódom a menom ošetrujúceho lekára, dátum, čas ukončenia vyšetrenia/návštevy, podpis lekára) na našom pracovisku Velín (vrátnica) pri Centrálnom príjme, kde im pracovník Velínu zadá oslobodenie od platby po dobu do 4 alebo do 2 hodín. Ak takéto potvrdenie s uvedenými náležitosťami ošetrený pacient alebo jeho sprievodca, či návšteva pacienta nepredložia na pracovisku Velín DFN Košice, nevznikne im nárok na bezplatné parkovanie. Parkovacie lístky je potrebné predkladať spolu aj s preukazom ZŤP na pracovisku Velín pri Centrálnom príjme aj v prípade, že ide o občanov s preukazom ZŤP, ktorí majú nárok na bezplatné, časovo neobmedzené parkovanie.