Platby

DFN má v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 722/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracované Cenníky platieb za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné služ­by poskytované DFN