Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie Vášho dieťaťa a zá­ro­veň ukončení Vášho pobytu budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s Vaším pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu v pokladni DFN. V prípade, ak sa rozhodnete platbu uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, pracovníčka pokladne DFN Vám vystaví doklad „Uznanie záväzku“.

Pri prepustení dieťaťa Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Prepúšťaciu správu“, ktorú čo naj­skôr po prepustení odovzdajte obvodnému lekárovi svoj­ho dieťaťa.

Vážení rodičia, aj keď vieme, že pobyt v nemocnici nebýva pre nikoho príjemný, veríme, že personál našej nemocnice urobí všetko pre to, aby ste od nás odchádzali spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete pokojne obrátiť na náš personál.