Pacienti s rázštepom pery a podnebia dostávajú v DFN komplexnú starostlivosť

Rázštepy pery a podnebia patria k najčastejším vrodeným chybám. Na Slovensku postihnú 1 z 500 až 700 novorodencov. Kým rázštep pery je častejší u chlapcov, u dievčat prevažuje izolovaný rázštep podnebia.

V Detskej fakultnej nemocnici Košice operujú špecialisti najmenších pacientov s rázštepom pery a podnebia od roku 2013. Operačný výkon realizuje plastický chirurg MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. v spolupráci s lekármi ORL oddelenia. „Na našom pracovisku v DFN na ORL oddelení sa snažíme o čo najvčasnejšiu intervenciu. Najmladšie dieťa, ktoré podstúpilo operáciu pery, malo štyri dni. Takmer polovica novorodencov je zoperovaná do desiateho dňa od narodenia,“ priblížila MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. Výhodou včasnej operačnej liečby je podľa nej spôsob hojenia, pri ktorom vznikajú jemné jazvy. „Neskôr operované rázštepy majú tendenciu k rozširovaniu rázštepu, čo môže viesť k horšiemu estetickému a funkčnému efektu operácie. Operácia má tiež výrazný efekt na správny vývoj kosti tváre.“

Prístup k deťom s rázštepom

Prvým operačným výkonom, ktorý je realizovaný u detí s rázštepom pery a podnebia, je tzv. primárna sutúra pery. Ide o rekonštrukciu pery vo všetkých vrstvách, teda obnovuje sa celistvosť kruhového ústneho svalu, kože, sliznice. Tento výkon sa štandardne v Európe vykonáva do tretieho mesiaca života. Operácia podnebia, teda palatoplastika sa vykonáva približne vo veku pol roka dieťaťa, maximálne do 18. mesiaca. „Cieľom operácie je uzavretie komunikácie medzi nosom a dutinou ústnou, čo uľahčuje príjem potravy. Efektom tejto operácie je i zníženie výskytu akútnych zápalov stredného ucha. Výhodou pre našich pacientov je možnosť kombinácie palatoplastiky a myringotómie, alebo inzercie ventilačných trubičiek do blany bubienka počas jednej celkovej anestézie. Myringotómia znamená narezanie blany bubienka a odsatie tekutého obsahu (hlien, hnis a pod.) zo stredného ucha. Ventilačná trubička sa vkladá do otvoru v bubienku a zabezpečuje trvalú drenáž (odtok) obsahu zo stredného ucha pri chronických zápaloch stredného ucha,“ vysvetľuje plastická chirurgička.

Všetko pod dohľadom špecialistov

Operačné výkony prebiehajú v celkovej anestézii. „Až 93% našich pacientov absolvuje operáciu pery a podnebia do jedného roka. Pre novorodenecký vek je typické, že metabolizmus liečiv, regulácia teploty, spotreba kyslíka pri výkone je odlišná od pacientov v dospelom veku. Taktiež intubácia u pacientov s rázštepom môže byť sťažená kvôli odlišným anatomickým pomerom. Pre vyššie uvedené dôvody je dôležité, aby boli títo pacienti v starostlivosti skúsených anestéziológov,“ upozornila MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. Vzhľadom na riziko dýchacích ťažkostí 24 hodín po operačnom výkone je novorodenec umiestnený na intenzívnom lôžku Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo na JIS oddelení.

Tímová práca

Pacienti s rázštepom pery a podnebia vyžadujú komplexnú starostlivosť rôznych špecialistov. ORL pracovisko DFN spolupracuje s pediatrami a neonatológmi pri predoperačnej, ale aj pooperačnej starostlivosti. Otorinolaryngológ zabezpečuje liečbu stredoušného zápalu a zároveň sa spoločne s foniatrom podieľa na diagnostike a liečbe prevodovej, či percepčnej poruchy sluchu u týchto pacientov. V komplexe DFN Košice je k dispozícii i klinický logopéd a psychológ.

21. júna 2022