Partnerské memorandum o spolupráci podpísali Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a DFN Košice

Detská fakultná nemocnica a Univerzitná nemocnica L.Pasteura v týchto dňoch podpísali Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci.

Predmetom memoranda je  spolupráca pri zabezpečení poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, a to podľa dostupných odborných špecializácií, ktorými druhá strana memoranda nedisponuje.

Obidve košické  zdravotnícke zariadenia sa budú súčasne snažiť plniť princípy spolupráce v diagnostickej a konziliárnej výpomoci, v poskytovaní laboratórnych výkonov, spolupráci pri preklade pacienta, pri organizovaní a realizácii odborných stáží odborníkov v jednotlivých medicínskych odboroch, pri výmene informácií, analýz, skúseností a poznatkov z jednotlivých medicínskych oblastí či v spolupráci pri špeciálnych typoch operačných výkonov.

Podpis memoranda o partnerstve a vzájomnej pomoci je potvrdením a spečatením už aj tak intenzívnej spolupráce, ktorej cieľom je dosiahnuť  tú najlepšiu a komplexnú  starostlivosť o pacienta vo viacerých medicínskych oblastiach.

„Toto obojstranne výhodne partnerské spojenie je dôležité pri riešení rôznych, často nepredvídaných medicínskych situáciach a mimoriadných udalostiach. Naši špecialisti  budú nápomocní dopĺňať  komplexnú zdravotnú starostlivosť pre pediatrických pacientov v UNLP,“ potvrdil význam vzájomnej spolupráce MUDr. Andrej Koman, riaditeľ DFN Košice.

Memorandum medzi UNLP a DFN Košice je už druhým úspešným spečatením spolupráce v prospech zdravotnej starostlivosti pacientov nášho kraja. DFN Košice deklarovala a zintenzívnila spoluprácu  v priebehu jedného roka už aj s Nemocnicou AGEL Šaca.

foto : UNLP Košice