Poďakovanie rodičov

Chceli by sme sa zo srdca poďakovať za záchranu života a za rok a pol starostlivosti o nášho synčeka Martinka. Ďakujeme každému, kto bol akokoľvek spojený s jeho ťažkým prípadom.

Najväčšia vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Róbertovi Ostróovi, ktorý mu zachránil život. Ďakujeme za jeho odvahu, empatiu a láskavosť aj v tých najťažších momentoch. 

Ďakujeme pani prednostke doc. MUDr. Veronike Vargovej, PhD., pánovi námestníkovi MUDr. Martinovi Mrázovi, PhD., pani primárke MUDr. Martine Lisíkovej, pani neurologičke MUDr. Angele Baranovej, pani fyzioterapeutke Mgr. Nicol Brožkovej. 

Keďže s Martinkovým prípadom sa spája mnoho vašich zamestnancov, na viacerých klinikách – KPAIM, Klinika detí a dorastu LF UPJŠ, Detské infekčné oddelenie, ďakujeme všetkým lekárom, sestričkám, zdravotníckemu personálu, pani upratovačkám za všetko, čo pre nás urobili, za profesionálny a ľudský prístup, za ústretovosť, ochotu, za každú snahu pomôcť, za každé milé slovo a povzbudenie. 

S úctou,

Martinkovi rodičia.