Podporte TOP SESTRY z detskej fakultnej nemocnice

Prvý celoslovenský ročník ankety TOP SESTRY spustili tohto roku Zdravotnícke noviny. Ponúkame vám nominácie na TOP SESTRU za DETSKÚ FAKULTNÚ NEMOCNICU KOŠICE. 

V ankete môžete podporiť 7 našich sestier v týchto troch kategóriách:

1. OPERAČNÉ ODBORY

Jana Žáková – manažérka dennej zmeny na Centrálnych operačných sálach

Jana Žaková nastúpila v roku 2009 do Detskej fakultnej nemocnice Košice  ako operačná  sestra a v súčasnosti pôsobí ako manažérka dennej zmeny na Centrálnych operačných traktoch. Svoju prácu vykonáva vždy s vysokou odbornosťou, má výborné organizačné schopnosti, je svedomitá, empatická a precízna. Svojou prácou výrazne  prispieva k dobre organizovanému chodu operačných sál.

Monika Trebunová – sestra na Oddelení ORL

Monika Trebunová pracuje celý svoj profesný život v Detskej fakultnej nemocnice Košice. Počas svojej 47 ročnej praxe zostala verná odboru ORL, stála ako vedúca sestra pri otváraní lôžkovej časti ORL oddelenia v DFN Košice v r. 2011. Svoje bohaté celoživotné a pracovné skúsenosti odovzdáva mladšej generácii sestier, pre ktoré sa stala vzorom sesterského povolania, počas svojej pracovnej kariéry zaučila a viedla množstvo sestier v práci na ORL oddelení a pomohla mnohým detským pacientom na ich ceste k zdraviu. Je milá, empatická, profesionálna, zodpovedná, flexibilná, spoľahlivá a obetavá. Medzi  kolegyňami je obľúbená vďaka  svojej veselej a úprimnej povahe. Je neoddeliteľnou  súčasťou ORL oddelenia.

HLASUJTE TU :

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf71tzNEpJydX…/viewform

2. INTERNISTICKÉ ODBORY

Emília Kelbelová – sestra na Detskom infekčnom oddelení

Emília Kelbelová po skončení Strednej zdravotnej školy v roku 1982 nastúpila na Infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice Košice ako zdravotná sestra v zmene, kde pôsobila jeden rok. Následne začala pracovať na Infekčnej ambulancii, kde pracuje až dodnes. Je prvým kontaktom s chorým detským pacientom a jeho rodičom a svojím citlivým ľudským prístupom si dokáže získať ich dôveru. Svoju prácu vykonávala vždy s vysokou odbornou znalosťou, svedomito a precízne.  Je srdcom našej infekčnej ambulancie už 42 rokov.

Jana Katunská – sestra na Oddelení detskej onkológie a hematológie

Jana Katunská je jedna z mála sestier na detskej onkológii, ktorá otvorila prvé lôžka na detskej onkológii vo FNSP Košice. Začínala na lôžku v roku 1984 ako pracovník detského onkologického odboru vo FNSP na Rastislavovej ulici č. 43 v Košiciach v roku 1984. Následne pokračuje pri otváraní Oddelenia detskej onkológie v roku 1990 na Triede SNP 1 v Košickej vtedajšej Fakultnej nemocnici s Poliklinikou.

Jej celoživotná kariéra je spojená s detským onkologickým pacientom a s DFN Košice. V plnení svojich pracovných povinností je dôsledná a empatická. Je organizačne schopná a dokáže stále poradiť aj mladším kolegyniam, ktoré k nej pristupujú s rešpektom a úctou. Má bohaté skúsenosti, je ľudská a stále vie byť vtipná a podporovať nielen pacientov, ich sprievodcov ale aj samotný personál. Vo svojej práci nachádza uspokojenie a nevie si predstaviť iné povolanie ako to, ktoré si vybrala pred 40 rokmi.

HLASUJTE TU :

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHgHvjilyWs6…/viewform

3. ŠPECIALIZOVANÉ ODBORY

PhDr. Jana Bazárová – vedúca sestra na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny

Jana Bazárová pracuje od roku 1985 s novorodencami (Novorodenecké oddelenie, Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Klinika neonatológie), od r. 2006 ako manažérka dennej zmeny a od roku 2019 ako vedúca sestra na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny. Je to skúsená, erudovaná sestra, ktorú neprekvapí žiadna situácia. Je veľmi aktívna, samostatná pri implementácii nových ošetrovateľských postupov, technicky veľmi zručná – čo je nevyhnutnosťou pri práci na intenzivistickom pracovisku. V práci je rýchla, presná, zodpovedná, jej práca je vzorom pre mladých. Je prísna, kritická  na seba aj ostatných v presadzovaní príkladnej starostlivosti o detského pacienta. Jej dlhoročná prax svedčí o krásnom vzťahu k práci detskej sestry a detským pacientom.

Mgr. Zuzana Topolčaniová – sestra na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny

Zuzana pracuje v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach  od roku 2006, kedy bola Klinika neonatológie delimitovaná z UNLP Košice. Na Klinike neonatológie však    pracovala od roku 1995  ako sestra na úseku pre fyziologických novorodencov, od roku 1999 na Jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov. Starostlivosti o novorodencov sa venuje dodnes ako sestra na Oddelení neonatológie a intenzívnej medicíny. Vedomosti získané celoživotným vzdelávaním flexibilne aplikuje v praxi a tiež v  rámci odbornej výučby študentov SZŠ – v odbore zdravotnícky záchranár.

Je empatická, ochotná pomôcť, má zmysel pre zodpovednosť, pracovné povinnosti si plní svedomito. V roku 2018 ukončila kurz bazálnej stimulácie. Získané poznatky a zručnosti  v  maximálne možnej miere používa v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.  

Monika Michaleková – dipl.sestra z Kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej  medicíny

Monika sa od roku 1984 venovala  starostlivosti o najmenších pacientov. Po ukončení štúdia pôsobila ako detská sestra na pediatrii, jednotke intenzívnej starostlivosti ako sestra pri lôžku, neskôr ako staničná sestra v Prešove. Od roku 2016 pracuje v DFN Košice na Klinike pediatrickej anesteziológie a intenzívnej  medicíny ako sestra pri lôžku. Je veľmi aktívna pri prijímaní, zavádzaní nových metód ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň je technicky zručná, čo je nevyhnutnosťou pri práci na intenzivistickom pracovisku. V práci je veľmi  svedomitá, zodpovedná, má zmysel pre detail a pacienti sú vždy ošetrení príkladne. Je komunikatívna, prísna na seba a požaduje plný výkon a príkladnú starostlivosť aj od kolegov. Venuje sa zaúčaniu absolventov, ktorých pripravuje pre prax. Výsledky jej práce svedčia o správnom rozhodnutí a výbere povolania sestry.

HLASUJTE TU :

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzBr…/viewform

Ako môžete hlasovať?

Hlasovať môže ktokoľvek. Môžete zahlasovať za najviac tri sestry v každej z troch kategórií (operačné odbory, internistické odbory a špecializované odbory), teda dokopy za deväť sestier. Jedna osoba však môže dať jednej sestre maximálne jeden hlas. Hlasovanie prebieha iba do 20. júna 2024 (do 24.00 hod.).

Link na hlasovanie je uvedený hore vyššie pri jednotlivých kategóriách a nomináciách.

Všetky informácie o hlasovaní a ankete sú k dispozícii na:  

Mediweb.sk – NOMINUJTE svoju sestru (hnonline.sk)

PODPORTE a ZAHLASUJTE za TU SVOJU SESTRU