Pri vstupe do nemocnice potrebujete respirátor

Od 15. 3. 2021 majú všetky osoby vstupujúce do priestorov Detskej fakultnej nemocnice Košice povinnosť prekryť si dýchacie cesty respirátoromalebo obdobným prostriedkom s klasifikáciou najmenej FFP2.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na:

  • deti do ukončenia 1. stupňa základnej školy
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

Deti od 6 rokov musia mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou.