COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Pri vstupe do nemocnice potrebujete respirátor

Od 15. 3. 2021 majú všetky osoby vstupujúce do priestorov Detskej fakultnej nemocnice Košice povinnosť prekryť si dýchacie cesty respirátoromalebo obdobným prostriedkom s klasifikáciou najmenej FFP2.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na:

  • deti do ukončenia 1. stupňa základnej školy
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

Deti od 6 rokov musia mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou.