Projekt nadstavby DFN bol prezentovaný premiérovi Eduardovi Hegerovi

Riaditeľ DFN Košice Andrej Koman prezentoval premiérovi Eduardovi Hegerovi projekt nadstavby detskej nemocnice nevyhnutný pre vyriešenie alarmujúcej situácie s nedostatkom priestorov.

Vo štvrtok 30. marca 2023 sa premiér Slovenskej republiky Eduard Heger počas svojho  pracovného výjazdu do Košíc stretol aj so zástupcami vedenia Detskej fakultnej nemocnice Košice. Osobného stretnutia sa zúčastnil riaditeľ DFN MUDr. Andrej Koman spolu s námestníčkou pre ošetrovateľstvo PhDr. Miriam Mati, MPH.

MUDr. Andrej Koman (na snímke vpravo) mal príležitosť prezentovať pánovi premiérovi projekt nadstavby Detskej fakultnej nemocnice Košice. Realizácia tohto projektu by vyriešila dlhodobo nevyhovujúcu situáciu s poskytovaním vysokošpecializovanej starostlivosti pre kritických novorodencov a súčasne pre deti s onkologickými ochoreniami.

Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny DFN (ONIM) a Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN (ODOH) sú momentálne situované v nevyhovujúcich poddimenzovaných priestoroch, ktoré nepostačujú z hľadiska dostatočnosti veľkosti ani komfortu ťažko chorých detských pacientov z celého východoslovenského regiónu, ich rodičov, ani zdravotníckeho personálu. Obrovským negatívom je predovšetkým nemožnosť hospitalizácie všetkých rodičov s ich dieťaťom kvôli priestorovým obmedzeniam. V prípade ODOH priestorové obmedzenia navyše limitujú počet lôžok pre onkologických pacientov, ktorých je iba pätnásť na celý Prešovský a Košický kraj a veľkým negatívom je aj chýbajúci denný stacionár. V prípade ONIM situáciu komplikuje aj  umiestnenie pracoviska v priestoroch iného zdravotníckeho zariadenia, teda v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, čo Detskej fakultnej nemocnici Košice neumožňuje realizovať potrebnú rekonštrukciu.

„Projekt nadstavby Detskej fakultnej nemocnice riešiaci rozšírenie našej detskej fakultnej nemocnice je nevyhnutným predpokladom skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti detským pacientom s mimoriadne náročnými zdravotnými problémami, ako sú detskí pacienti s rôznymi onkologickými diagnózami, novorodenci s vrodenými vývojovými chybami a predčasne narodené deti. Tento projekt bol  zaradený v priorizačnom programe Ministerstva zdravotníctva SR a bol tiež pozitívne hodnotený Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií, takže jediné, čo aktuálne chýba pre jeho úspešnú realizáciu, sú peniaze. Sme preto veľmi vďační za možnosť osobne prezentovať pánovi premiérovi Hegerovi neutešenú situáciu súvisiacu s nedostatkom priestorov Detskej fakultnej nemocnice a obrovské prínosy projektu nadstavby pre našich ťažko chorých pacientov z Košického a Prešovského kraja,“ hovorí riaditeľ DFN Košice MUDr. Andrej Koman.

Stretnutie vedenia DFN s premiérom Eduardom Hegerom sa konalo v univerzitnej nemocnici, v ktorej sa nachádza spomínané Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice. Riaditeľ  DFN oceňuje osobný záujem pána premiéra o situáciu v tejto špecializovanej nemocnici pre detských pacientov a verí, že sa čoskoro nájde aj cesta riešenia.

„Pri našom rozhovore sa pán premiér vážne zaujímal o situáciu v DFN Košice a možnosti jej zlepšenia v prospech detských pacientov. Veríme, že vyvinie zo svojej pozície maximálne úsilie pre realizáciu nevyhnutnej nadstavby, ktorá bude osožná pre deti z celého východu,“ zdôrazňuje MUDr. Andrej Koman.

Ako po návšteve univerzitnej nemocnice informoval premiér Eduard Heger na tlačovej konferencii, riešenie problémov v slovenskom zdravotníctve je prioritou vlády a pripravený projekt nadstavby Detskej fakultnej nemocnice má perspektívu realizácie. Štát by teda mohol už v blízkej budúcnosti finančne podporiť rozšírenie kapacít v DFN Košice.