Rodičia Soničky: Sme radi, že sa naša dcéra dostala do DFN a že je tu dnes medzi nami

Naša malá dcérka Sonička bola hospitalizovaná v Detskej fakultnej nemocnici Košice ešte koncom minulého roka dlhých 45 dní po tom, čo jej bola diagnostikovaná veľmi závažná choroba, ktorú nám správne diagnostikovali na detskom oddelení v Trebišove.

Dcérka si počas svojho pobytu prešla dokopy troma oddeleniami. Touto cestou chcem vyjadriť jedno veľké a úprimné ĎAKUJEM, všetkým lekárom a sestrám na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM), ktorí mali našu Soničku na starosti, a kde sa naša cesta začala. Vďačíme Vám za záchranu života našej dcérky, nakoľko bola vo veľmi vážnom stave.

Ďalej ďakujeme aj ostatným lekárom, ktorí boli prizvaní na konziliárne vyšetrenia a aj vďaka nim sa podarilo Soničku stabilizovať. Ďalšie ďakujem patrí pani primárke, lekárom a sestričkám na Detskom infekčnom oddelení za následnú príkladnú starostlivosť.

A v neposlednom rade, celému personálu Oddelenia detskej otorinolaryngológie (ORL), kde sme strávili najdlhšiu dobu. Za skvele zvládnutú operáciu, na čele s pánom primárom ORL oddelenia, všetkým lekárom, anestéziológom a sestrám prítomným pri operácii.

Ďakujeme Vám za starostlivosť, záujem, za povzbudivé slová. Vďaka vášmu prístupu bol náš pobyt o čosi príjemnejší. Nesmiem zabudnúť spomenúť aj pani riaditeľku DFN, ktorá začala hneď komunikovať s našou poisťovňou vo veci neodkladnej operácie našej dcéry.

V dnešnej dobe sa dá len ťažko uveriť, že existujú ešte takíto ľudia, ktorí neberú svoju prácu iba ako zamestnanie, ale aj ako poslanie. Ďakujeme vám všetkým ešte raz z celého srdca. Môžeme byť len radi, že sa naša dcéra dostala práve do tejto nemocnice a že je tu dnes medzi nami. Patrí Vám všetkým naše obrovské poďakovanie a uznanie. Nech vám to vydrží aj naďalej.

S úctou, šťastní rodičia malej Soničky.