Rokovania DFN a VšZP pokračujú

Momentálne prebiehajú ďalšie rokovania vedenia Detskej fakultnej nemocnice Košice a VšZP, a.s. súvisiace so znením novej zmluvy, mechanizme a spôsobe úhrady našich oprávnených nárokov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť detským pacientom z východoslovenského regiónu.

Do podpisu vzájomnej dohody so zdravotnou poisťovňou naďalej zostáva v platnosti režim poskytovania iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti v DFN Košice.

O výsledkoch rokovaní vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie!

Veríme, že dôjde čo najskôr k podpisu zmluvy s VšZP, a.s., aby mohlo byť obnovené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v DFN Košice v plnom rozsahu.