Simulovaný požiar a evakuácia pacientov

Detská fakultná nemocnica Košice zorganizovala pre svojich zamestnancov špeciálne školenie – cvičenie BOZP – cvičný požiarny poplach s evakuáciou pacientov.

Nacvičovanie evakuácie detských pacientov prebiehalo tohto roku koncom mája na Klinike detí a dorastu na dvoch oddeleniach D a E. Tréning simulovaného požiaru bol zameraný na priamy nácvik postupov a štandardov pri život ohrozujúcich požiarnych situáciách. Cieľom bolo zaškoliť, preškoliť zdravotníkov v zabezpečení a dodržiavaní všetkých evakuačných postupov pre detských pacientov v teréne. Po vyhlásení požiaru sa začalo premiestňovanie všetkých pacientov, aj tých v postieľkach , smerom k evakuačnému východu. Priamy nácvik pokračoval kontrolou všetkých izieb, či sú všetci pacienti a zamestnanci mimo ohrozeného priestoru. Nakoniec si sestry vyskúšali aj manipuláciu s hasiacim prístrojmi.

„Záchrana života pacientov je v prípade požiaru závislá na rýchlom, ale správnom a koordinovanom postupe. Je dobré, že sme mali možnosť si to natrénovať a v praxi vyskúšať aj prácu s hasiacimi prístrojmi,“ skonštatovali sestry po takejto mimoriadnej dennej zmene.

Takéto mimoriadne cvičenia sa vykonávajú v nemocnici v pravidelných intervaloch 1x ročne.